ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1401
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek oświatowycyh, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski(Rozstrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały)
Nr aktu prawnego
VI/47/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1402
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Iławie z działalności w roku 2006
Nr aktu prawnego
VI/45/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1403
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2006
Nr aktu prawnego
VI/44/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1404
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji
Nr aktu prawnego
V/43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1405
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
V/42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1406
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
V/41/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1407
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
V/40/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1408
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
V/39/07
Status
Zmieniony
Lp: 1409
Data podjęcia
2007-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2007-2011”
Nr aktu prawnego
V/38/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1410
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji obligacji powiatowych oraz zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
IV/35/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji