ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/337/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLIII/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Iławskiego na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
XLIII/333/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XLIII/332/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/331/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli
Nr aktu prawnego
XLIII/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
XLIII/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XLIII/326/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji