ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIX/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/295/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XXXVIII/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XXXVIII/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/22
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji