ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XXXVIII/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XXXVIII/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XXXVII/291/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji