ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXVI/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XXVI/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2021–2034
Nr aktu prawnego
XXVI/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Iławie przy ulicy gen. Wł. Andersa
Nr aktu prawnego
XXVI/227/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Iławie przy ulicy Kościuszki
Nr aktu prawnego
XXVI/226/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchylenia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/223/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji