ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Potrzebujesz pomocy? Służymy pomocą!

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                                
 
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
MEDIACJA
Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?
 
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo,
nic nie musisz za nią płacić.
 
Jaką pomoc możesz otrzymać?
  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
  • informację, jak można rozwiązać twój problem;
  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
    lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
 
Jak możesz skorzystać z pomocy?
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
lub mediacji należy dokonać rejestracji telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 649-08-48
lub mailowo na adres:
 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że nieodpłatne porady
prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywają się za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość tj. telefon, email.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-16 12:30:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Baczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-16 12:34:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Baczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-16 12:35:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 
Na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią COVID-19, nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
(oświadczenie do pobrania - załącznik nr 1).
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomocde minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (formularz do pobrania - załącznik nr 2).
 
Cała instrukcja do pobrania (załącznik nr 3).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-13 12:50:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Szczepańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-13 12:50:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Szczepańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13 14:37:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

SZANOWNI KLIENCI
 
W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ
EPIDEMIOLOGICZNĄ INFORMUJEMY, ŻE
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE, NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE ODBYWAJĄ SIĘ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA
SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ TJ. TELEFON, EMAIL.
 
ABY SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO LUB MEDIACJI NALEŻY
DOKONAĆ REJESTRACJI TELEFONICZNIE POD
NUMEREM TELEFONU: (89) 649-08-48 LUB
MAILOWO NA ADRES:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 13:20:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Szczepańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 13:31:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Baczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-11 12:26:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »