ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Starosty Iławskiego –Macieja Rygielskiego
Nr aktu prawnego
VIII/57/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2007 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.
Nr aktu prawnego
VIII/56/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2007-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
VII/55/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2007-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektu „Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności lokalnej powiatu iławskiego”
Nr aktu prawnego
VI/53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
VI/52/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego do dokonywania w imieniu Rady Powiatu Iławskiego czynności wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Nr aktu prawnego
VI/51/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Franciszkowie Górnym
Nr aktu prawnego
VI/50/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie odmowy przyjęcia propozycji złożonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej przekazania do prowadzenia rolniczych szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach wraz z mieniem będącym w ich władaniu.
Nr aktu prawnego
VI/49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami
Nr aktu prawnego
VI/48/07
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji