ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

ODBIÓR POJAZDU
Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Iławskiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:
Susz – Karolewo obręb 21, działka 3/1
14-240 Susz


Osoby uprawnione do prowadzenia parkingu, odbioru i wydawania pojazdów, to:
Robert Wegiera – 600-983-120
Paweł Maziński – 691-915-978

1. Za usunięcie z drogi (odholowanie) pojazdu i jego przechowywanie na parkingu pobierana jest opłata.

2. Opłaty pobiera Starostwo Powiatowe w Iławie (Iława, ul. Andersa 2A). Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Powiatu Iławskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu Iławskiego.

3. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje uchwała nr XXX/244/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

4. Opłata za przechowywanie naliczana jest za dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

5. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Iławie w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu:
    - telefonicznie:
    Piotr Albin tel. 89 649-07-34;
    Barbara Ewertowska tel. 89 649-07-15;
    - lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Iławie w Wydziale Komunikacji (parter).

6. Wpłaty należy dokonać:
a) przelewm bankowym - wykaz kont bankowych.
b) lub kartą płatniczą w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji.  

Na druku płatności należy umieścić następujące dane:
    - marka i nr rejestracyjny pojazdu, VIN pojazdu,
    - kwota za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie),
    - opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

7. Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
    1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska),
    2) dokumentu tożsamości,
    3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
    4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.

8. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na parking strzeżony w celu odbioru pojazdu:
Susz – Karolewo obręb 21, działka 3/1
14-240 Susz

Osoby uprawnione do wydawania pojazdów, to:
Robert Wegiera – 600-983-120
Paweł Maziński – 691-915-978

ODBIÓR pojazdu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:00

W A Ż N E
1. Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym "Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odbierze pojazdu w terminie trzech miesięcy od jego usunięcia, to starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu."
2. Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym "Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu."
3. Zgodnie z art. 130a ust. 10 i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym " Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów o których mowa w ust. 10h."

ZARZĄDZENIE Nr 114/2015 Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sprawie pojazdów usuwanych z dróg, umieszczanych na parkingu strzeżonym i odbieranych z parkingu oraz procedur dotyczących pojazdów usuniętych z dróg, umieszczonych na parkingu strzeżonym i nieodebranych oraz naliczania opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Procedura dotycząca zasad postępowania z pojazdami usuniętymi z dróg, umieszczonymi na parkingu strzeżonym i odebranymi z parkingu
Załącznik Nr 2 do zarządzenia - Procedura dotycząca zasad postępowania z pojazdami usuniętymi z dróg, umieszczonymi na parkingu strzeżonym i nieodebranymi
Załącznik Nr 3 do zarządzenia - Procedura naliczania opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym
Załącznik nr 1 do procedury - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA POJAZDU NA PARKING
Załącznik nr 2 do procedury - POKWITOWANIE

UCHWAŁA NR XXX/244/21 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Polański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Syguła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-18 10:37:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Polak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-18 11:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-10 11:17:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »