ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 72293
Wydziały i Stanowiska 43252
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 29779
Wydział Komunikacji 35931
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 33689
Wydział Geodezji i Nieruchomości 52767
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 41986
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 28132
Wydział Budżetu i Finansów 35818
Biuro Audytu i Kontroli 10867
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 9546
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 9571
Inspektor Ochrony Danych 2706
Zespół Radców Prawnych 5739
Wykaz telefonów 31799
Regulamin organizacyjny 18156
Struktura organizacyjna 15769
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 11677
Wykaz kont bankowych 19005
Kierownictwo Starostwa 43612
Starosta Powiatu Iławskiego 7508
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5114
Urzędujący Członek Zarządu 1616
Sekretarz Powiatu 20651
Skarbnik Powiatu 15018
Powiat Iławski 59766
Zadania Powiatu 10731
Podstawa prawna 6460
Statut Powiatu 161500
Stanowienie aktów 6360
Herb i flaga powiatu 11086
Umowy o współpracy 8772
Organy Powiatu 35162
Rada Powiatu 24709
Skład Rady Powiatu 30691
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 12540
Plany pracy Rady Powiatu 13476
Protokoły z obrad sesji 4995
II kadencja 18664
III kadencja 23800
IV kadencja 22478
V kadencja 21556
VI kadencja 14892
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 31795
Projekty uchwał 5829
Imienne wykazy głosowań 35756
Interpelacje i zpytania 7310
Złożone interpelacje i zapytania 38722
Komisje Rady Powiatu 7613
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 2090
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 6958
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 10893
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 11043
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 23308
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 28502
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 32001
Transmisja obrad 7405
Archiwum nagrań 11105
Zarząd Powiatu 12050
Skład Zarządu Powiatu 20472
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 12659
Plany pracy Zarządu Powiatu 38255
Grafik posiedzeń 379487
Jednostki organizacyjne powiatu 45732
Jednostki oświatowe 29423
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 40249
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 40373
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 36787
Zespół Szkół w Lubawie 46533
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 38972
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 40392
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 5847
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 36016
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 43349
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 77592
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 10933
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 6833
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 32721
Zdrowie i pomoc społeczna 22737
Powiatowy Szpital w Iławie 44944
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 42212
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 48275
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 44582
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 37466
Pozostałe jednostki 17794
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 108114
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 43738
Służby, inspekcje, straże 14659
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 41586
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 49411
Ogłoszenia, komunikaty 737313
Konsultacje społeczne 244948
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 468649
Pozwolenia zintegrowane 4273
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 27590
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 423444
Wydział Budżetu i Finansów 6246
Dotacje dla szkół niepublicznych 7571
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 20397
Wydział Geodezji i Nieruchomości 252758
Zamówienia publiczne 540565
Zamówienia publiczne aktualne 390772
Zamówienia na usługi społeczene 33266
Postępowania do 30 tyś. euro 372864
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 129949
Plany zamówień publicznych 59741
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 226471
Zamówienia publiczne COVID-19 27842
Strategie, raporty, opracowania 84609
Akty prawne 2928947
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 6213
Raport o stanie Powiatu 14335
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 474029
Druki 81597
Wydziały / Stanowiska 124142
Sprawy 180562
Wyszukiwarka 4062
Wykaz rachunków bankowych 10199
Informacja dla osób niesłyszących 9526
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 2591
Budżet Powiatu 2021 i WPF 982
Budżet Powiatu 2020 i WPF 10941
Budżet Powiatu 2019 i WPF 10787
Budżet Powiatu 2018 i WPF 13239
Budżet Powiatu 2017 25704
Budżet Powiatu 2016 7606
Budżet Powiatu 2015 12418
Budżet Powiatu 2014 20738
Budżet Powiatu 2013 19395
Budżet Powiatu 2012 18233
Budżet Powiatu 2010 12790
Budżet Powiatu 2009 16286
Informacje kwartlane 85545
Sprawozdania z wykonania budżetu 30423
Sprawozdania finansowe 7506
Mienie Powiatu 5573
Sprawozdania budżetowe 8915
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 66
2021 254
Oświadczenia majątkowe - archiwum 114
Wzór oświadczenia majątkowego 27971
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 24574
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 28975
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 18896
Kontrole 63934
Elektroniczna skrzynka podawcza 17887
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 43752
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 8721
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 104934
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 26543
Spis rzeczy znalezionych 54175
Dostęp do informacji publicznej 10821
Informacje nieudostępnione 5907
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4768
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 12869
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 52787
Działalność Lobbingowa 19967
System informacyjny dla pasażera 11459
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 51853
Petycje 7052
Prawo 4421
Jak złożyć petycję 3947
Petycje złożone do: 1362
Rady Powiatu 8435
Zarząd Powiatu 40882
Starosty Powiatu 41315
Informacje roczne o złożonych petycjach 21949
Projekty UE 3490
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 84
Raporty o stanie dostępności 488

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 8288
Strona główna 14882
Instrukcja korzystania z BIP 7515
O Biuletynie 7225
Rejestr zmian 925874
Redakcja Biuletynu 12809
Instrukcja obsługi 11042
Pliki do pobrania 27354
Mapa serwisu 7747
Powiaty i gminy 10515
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 24570
Deklaracja dostępności 6833

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 556668
Ostatnio dodane 98281
Oświadczenia majątkowe 402371
Wzór oświadczenia majątkowego 3958
Ochrona danych osobowych 163816
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 183
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 420
« powrót do poprzedniej strony