ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 98133
Wydziały i Stanowiska 55338
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 54672
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 58226
Wydział Geodezji i Nieruchomości 79405
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 66891
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 51431
Wydział Budżetu i Finansów 59819
Biuro Audytu i Kontroli 23882
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 14779
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 25864
Inspektor Ochrony Danych 9628
Zespół Radców Prawnych 18628
Pełnomocnik ds. naruszeń 631
Wykaz telefonów 56768
Regulamin organizacyjny 41981
Struktura organizacyjna 40597
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 23731
Wykaz kont bankowych 38364
Kierownictwo Starostwa 67288
Powiat Iławski 260866
Zadania Powiatu 28583
Podstawa prawna 26443
Statut Powiatu 776020
Stanowienie aktów 24915
Herb i flaga powiatu 16448
Umowy o współpracy 28972
Organy Powiatu 57472
Rada Powiatu 40771
Plany pracy Rady Powiatu 29514
Skład Rady Powiatu 63688
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 30084
Protokoły z obrad sesji 5655
II kadencja 41273
III kadencja 53996
IV kadencja 44657
V kadencja 47123
VI kadencja 43969
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 59386
Projekty uchwał 8760
Imienne wykazy głosowań 85811
Interpelacje i zpytania 38084
Złożone interpelacje i zapytania 86757
Komisje Rady Powiatu 10660
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 10313
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 17311
Plany pracy Komisji Rady Powiatu 37171
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 26363
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 58430
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 52153
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 54620
Transmisja obrad 25687
Archiwum nagrań 49402
Zarząd Powiatu 31650
Skład Zarządu Powiatu 45760
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 24405
Plany pracy Zarządu Powiatu 73540
Grafik posiedzeń 1078933
Jednostki organizacyjne powiatu 63754
Jednostki oświatowe 48742
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 81778
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 75399
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 69978
Zespół Szkół w Lubawie 81708
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 73414
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 76886
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 18354
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 73959
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 84393
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 317913
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 29864
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 26054
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 69608
Zdrowie i pomoc społeczna 37259
Powiatowy Szpital w Iławie 132279
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 78475
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 89012
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 81709
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 73299
Pozostałe jednostki 30464
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 155485
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 89189
Służby, inspekcje, straże 2784
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 5471
Ogłoszenia, komunikaty 1537635
Konsultacje społeczne 918568
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1208183
Pozwolenia zintegrowane 8201
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 80496
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 1217320
Wydział Budżetu i Finansów 12070
Dotacje dla szkół niepublicznych 23724
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 36046
Wydział Geodezji i Nieruchomości 935087
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 640080
Druki 145353
Wydziały / Stanowiska 170344
Sprawy 239355
Wyszukiwarka 4974
Wykaz rachunków bankowych 11224
Procedura powoływania biegłych rzeczozanwców majątkowych 1326
Zamówienia publiczne 617230
Zamówienia publiczne aktualne 539576
Zamówienia na usługi społeczene 85681
Postępowania do 30 tyś. euro 1112922
Postępowania do 130 tyś. zł 5332
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 144289
Plany zamówień publicznych 246947
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 917737
Zamówienia publiczne COVID-19 458874
Strategie, raporty, opracowania 146026
Akty prawne 4294023
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 26475
Raport o stanie Powiatu 43128
Informacja dla osób niesłyszących 21321
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 16926
Budżet Powiatu 2022 i WPF 2363
Budżet Powiatu 2021 i WPF 12263
Budżet Powiatu 2020 i WPF 19045
Budżet Powiatu 2019 i WPF 29279
Budżet Powiatu 2018 i WPF 35364
Budżet Powiatu 2017 49263
Budżet Powiatu 2016 21521
Budżet Powiatu 2015 23112
Budżet Powiatu 2014 44232
Budżet Powiatu 2013 44073
Budżet Powiatu 2012 39198
Budżet Powiatu 2010 25184
Budżet Powiatu 2009 32310
Informacje kwartlane 513185
Sprawozdania z wykonania budżetu 58910
Sprawozdania finansowe 28383
Mienie Powiatu 8951
Sprawozdania budżetowe 31539
2019 4597
2020 12006
2021 8201
2022 558
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 395
2021 8103
2022 663
Oświadczenia majątkowe - archiwum 134
Wzór oświadczenia majątkowego 41014
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 56623
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 54401
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 42902
Kontrole 104107
Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP 38107
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 65137
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 17634
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 373129
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 49415
Spis rzeczy znalezionych 82718
Dostęp do informacji publicznej 25263
Informacje nieudostępnione 16583
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 14216
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 24298
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 110956
Porady telefoniczne 958
Działalność Lobbingowa 44100
System informacyjny dla pasażera 25268
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 95718
Petycje 9511
Prawo 16491
Jak złożyć petycję 21066
Petycje złożone do: 1756
Rady Powiatu 26492
Zarząd Powiatu 85283
Starosty Powiatu 84137
Informacje roczne o złożonych petycjach 49204
Projekty UE 24756
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 5840
Raporty o stanie dostępności 26676
Koordynator 1502
Plany działań 1879

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 9762
Strona główna 16766
Instrukcja korzystania z BIP 9510
O Biuletynie 8624
Rejestr zmian 1076236
Redakcja Biuletynu 25189
Instrukcja obsługi 23064
Pliki do pobrania 30676
Mapa serwisu 9467
Powiaty i gminy 12079
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 65372
Deklaracja dostępności 20410

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o konkursach 1125
Informacje o naborze 678272
Ostatnio dodane 108278
Oświadczenia majątkowe 624598
Wzór oświadczenia majątkowego 20710
Ochrona danych osobowych 734849
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 2370
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 7195
Konsultacje społeczne 30
Umawianie wizyt 6626
« powrót do poprzedniej strony