ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 86057
Wydziały i Stanowiska 48613
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 42083
Wydział Komunikacji 68187
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 44994
Wydział Geodezji i Nieruchomości 65532
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 53718
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 38707
Wydział Budżetu i Finansów 45676
Biuro Audytu i Kontroli 16150
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 12232
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 16315
Inspektor Ochrony Danych 5614
Zespół Radców Prawnych 11640
Pełnomocnik ds. naruszeń 79
Wykaz telefonów 44078
Regulamin organizacyjny 29081
Struktura organizacyjna 26061
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 18031
Wykaz kont bankowych 29753
Kierownictwo Starostwa 54168
Starosta Powiatu Iławskiego 7981
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5448
Urzędujący Członek Zarządu 1921
Sekretarz Powiatu 34105
Skarbnik Powiatu 20728
Powiat Iławski 167531
Zadania Powiatu 18988
Podstawa prawna 16253
Statut Powiatu 497893
Stanowienie aktów 15264
Herb i flaga powiatu 12688
Umowy o współpracy 18212
Organy Powiatu 44922
Rada Powiatu 30953
Skład Rady Powiatu 49385
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 19596
Plany pracy Rady Powiatu 21403
Protokoły z obrad sesji 5348
II kadencja 29668
III kadencja 41028
IV kadencja 32183
V kadencja 33186
VI kadencja 27155
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 44065
Projekty uchwał 6930
Imienne wykazy głosowań 58497
Interpelacje i zpytania 29219
Złożone interpelacje i zapytania 61618
Komisje Rady Powiatu 8790
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 4718
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 11919
Plany pracy Komisji Rady Powiatu 22772
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 17822
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 42884
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 39926
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 42897
Transmisja obrad 14745
Archiwum nagrań 31467
Zarząd Powiatu 22361
Skład Zarządu Powiatu 31382
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 17621
Plany pracy Zarządu Powiatu 54503
Grafik posiedzeń 767038
Jednostki organizacyjne powiatu 55086
Jednostki oświatowe 37853
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 58563
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 56224
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 52113
Zespół Szkół w Lubawie 63358
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 54302
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 57046
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 11737
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 52492
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 61807
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 202034
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 17687
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 12265
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 50223
Zdrowie i pomoc społeczna 29466
Powiatowy Szpital w Iławie 88853
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 58878
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 67298
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 61635
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 54429
Pozostałe jednostki 22773
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 132047
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 66357
Służby, inspekcje, straże 1157
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 1235
Ogłoszenia, komunikaty 1174820
Konsultacje społeczne 615929
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 878074
Pozwolenia zintegrowane 6451
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 50257
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 860530
Wydział Budżetu i Finansów 9135
Dotacje dla szkół niepublicznych 14953
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 27952
Wydział Geodezji i Nieruchomości 628420
Zamówienia publiczne 586162
Zamówienia publiczne aktualne 475214
Zamówienia na usługi społeczene 58880
Postępowania do 30 tyś. euro 783554
Postępowania do 130 tyś. zł 1942
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 138865
Plany zamówień publicznych 158793
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 605136
Zamówienia publiczne COVID-19 259375
Strategie, raporty, opracowania 116311
Akty prawne 3671214
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 15262
Raport o stanie Powiatu 27251
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 582592
Druki 119001
Wydziały / Stanowiska 149827
Sprawy 214389
Wyszukiwarka 4510
Wykaz rachunków bankowych 11032
Informacja dla osób niesłyszących 14596
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 9024
Budżet Powiatu 2022 i WPF 149
Budżet Powiatu 2021 i WPF 5494
Budżet Powiatu 2020 i WPF 13517
Budżet Powiatu 2019 i WPF 23214
Budżet Powiatu 2018 i WPF 23600
Budżet Powiatu 2017 36485
Budżet Powiatu 2016 13606
Budżet Powiatu 2015 17573
Budżet Powiatu 2014 30565
Budżet Powiatu 2013 29476
Budżet Powiatu 2012 27134
Budżet Powiatu 2010 17430
Budżet Powiatu 2009 23541
Informacje kwartlane 313069
Sprawozdania z wykonania budżetu 42875
Sprawozdania finansowe 17265
Mienie Powiatu 6327
Sprawozdania budżetowe 19988
2019 458
2020 4508
2021 1077
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 228
2021 3366
2022 33
Oświadczenia majątkowe - archiwum 129
Wzór oświadczenia majątkowego 34662
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 41123
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 39372
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 29467
Kontrole 81251
Elektroniczna skrzynka podawcza 27183
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 53954
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 12175
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 244598
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 36166
Spis rzeczy znalezionych 66587
Dostęp do informacji publicznej 15946
Informacje nieudostępnione 11074
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 9001
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 18845
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 79643
Porady telefoniczne 106
Działalność Lobbingowa 31773
System informacyjny dla pasażera 16691
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 74843
Petycje 8516
Prawo 9956
Jak złożyć petycję 11524
Petycje złożone do: 1588
Rady Powiatu 15559
Zarząd Powiatu 61755
Starosty Powiatu 60412
Informacje roczne o złożonych petycjach 33532
Projekty UE 14420
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 3457
Raporty o stanie dostępności 12426
Koordynator 30
Plany działań 29

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 9063
Strona główna 15992
Instrukcja korzystania z BIP 8561
O Biuletynie 7976
Rejestr zmian 1002246
Redakcja Biuletynu 18883
Instrukcja obsługi 16957
Pliki do pobrania 29222
Mapa serwisu 8768
Powiaty i gminy 11330
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 44793
Deklaracja dostępności 12030

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 623178
Ostatnio dodane 103085
Oświadczenia majątkowe 518301
Wzór oświadczenia majątkowego 11269
Ochrona danych osobowych 475170
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 1500
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 3325
Konsultacje społeczne 0
Umawianie wizyt 1834
« powrót do poprzedniej strony