ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 79268
Wydziały i Stanowiska 46032
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 34422
Wydział Komunikacji 57534
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 39529
Wydział Geodezji i Nieruchomości 59484
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 47741
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 32424
Wydział Budżetu i Finansów 40062
Biuro Audytu i Kontroli 13068
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10939
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 12734
Inspektor Ochrony Danych 3668
Zespół Radców Prawnych 8638
Wykaz telefonów 38378
Regulamin organizacyjny 23213
Struktura organizacyjna 20817
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 14027
Wykaz kont bankowych 24934
Kierownictwo Starostwa 49120
Starosta Powiatu Iławskiego 7735
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5283
Urzędujący Członek Zarządu 1777
Sekretarz Powiatu 25532
Skarbnik Powiatu 17623
Powiat Iławski 121625
Zadania Powiatu 14565
Podstawa prawna 12522
Statut Powiatu 358346
Stanowienie aktów 9917
Herb i flaga powiatu 11788
Umowy o współpracy 12723
Organy Powiatu 39784
Rada Powiatu 27523
Skład Rady Powiatu 42436
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 15404
Plany pracy Rady Powiatu 17104
Protokoły z obrad sesji 5192
II kadencja 23129
III kadencja 36114
IV kadencja 27378
V kadencja 26757
VI kadencja 21913
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 37572
Projekty uchwał 6313
Imienne wykazy głosowań 46587
Interpelacje i zpytania 25525
Złożone interpelacje i zapytania 50185
Komisje Rady Powiatu 8141
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 3559
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 9117
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 17457
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 14450
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 36134
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 33665
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 36858
Transmisja obrad 11083
Archiwum nagrań 25291
Zarząd Powiatu 19826
Skład Zarządu Powiatu 25555
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 14973
Plany pracy Zarządu Powiatu 45333
Grafik posiedzeń 609614
Jednostki organizacyjne powiatu 49711
Jednostki oświatowe 33471
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 48258
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 46311
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 42546
Zespół Szkół w Lubawie 53408
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 44982
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 47275
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 8769
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 42318
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 51087
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 144634
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 13948
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 9094
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 39906
Zdrowie i pomoc społeczna 25906
Powiatowy Szpital w Iławie 66490
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 49186
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 57120
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 52044
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 44951
Pozostałe jednostki 19910
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 120265
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 56498
Służby, inspekcje, straże 429
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 442
Ogłoszenia, komunikaty 996001
Konsultacje społeczne 463132
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 710962
Pozwolenia zintegrowane 5479
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 37839
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 679818
Wydział Budżetu i Finansów 7585
Dotacje dla szkół niepublicznych 11226
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 23916
Wydział Geodezji i Nieruchomości 470891
Zamówienia publiczne 569055
Zamówienia publiczne aktualne 441349
Zamówienia na usługi społeczene 45338
Postępowania do 30 tyś. euro 622602
Postępowania do 130 tyś. zł 170
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 135606
Plany zamówień publicznych 115666
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 452328
Zamówienia publiczne COVID-19 164444
Strategie, raporty, opracowania 102895
Akty prawne 3363577
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 10713
Raport o stanie Powiatu 20972
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 545206
Druki 107361
Wydziały / Stanowiska 140183
Sprawy 202173
Wyszukiwarka 4296
Wykaz rachunków bankowych 10763
Informacja dla osób niesłyszących 11274
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 5548
Budżet Powiatu 2021 i WPF 3232
Budżet Powiatu 2020 i WPF 12267
Budżet Powiatu 2019 i WPF 21310
Budżet Powiatu 2018 i WPF 18213
Budżet Powiatu 2017 30802
Budżet Powiatu 2016 10433
Budżet Powiatu 2015 14795
Budżet Powiatu 2014 25205
Budżet Powiatu 2013 24272
Budżet Powiatu 2012 21900
Budżet Powiatu 2010 14816
Budżet Powiatu 2009 19759
Informacje kwartlane 213788
Sprawozdania z wykonania budżetu 35943
Sprawozdania finansowe 11935
Mienie Powiatu 6027
Sprawozdania budżetowe 15375
2019 195
2020 540
2021 361
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 155
2021 1820
Oświadczenia majątkowe - archiwum 127
Wzór oświadczenia majątkowego 30866
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 35692
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 34105
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 23376
Kontrole 71915
Elektroniczna skrzynka podawcza 22597
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 49002
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 10461
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 180592
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 30976
Spis rzeczy znalezionych 60124
Dostęp do informacji publicznej 13224
Informacje nieudostępnione 8257
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6866
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 15439
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 65233
Działalność Lobbingowa 24065
System informacyjny dla pasażera 13994
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 62524
Petycje 7963
Prawo 6951
Jak złożyć petycję 8518
Petycje złożone do: 1505
Rady Powiatu 11572
Zarząd Powiatu 50643
Starosty Powiatu 50203
Informacje roczne o złożonych petycjach 27500
Projekty UE 10496
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1746
Raporty o stanie dostępności 5612

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 8694
Strona główna 15340
Instrukcja korzystania z BIP 8063
O Biuletynie 7636
Rejestr zmian 966860
Redakcja Biuletynu 15533
Instrukcja obsługi 13911
Pliki do pobrania 28528
Mapa serwisu 8141
Powiaty i gminy 10972
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 38590
Deklaracja dostępności 9216

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 598610
Ostatnio dodane 100815
Oświadczenia majątkowe 468361
Wzór oświadczenia majątkowego 7259
Ochrona danych osobowych 344993
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 985
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 1983
Konsultacje społeczne 0
Umawianie wizyt 533
« powrót do poprzedniej strony