ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 71009
Wydziały i Stanowiska 42714
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 28630
Wydział Komunikacji 34553
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 32784
Wydział Geodezji i Nieruchomości 51411
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 41267
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 27658
Wydział Budżetu i Finansów 34949
Biuro Audytu i Kontroli 10638
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 9370
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 9291
Inspektor Ochrony Danych 2271
Zespół Radców Prawnych 5229
Wykaz telefonów 30949
Regulamin organizacyjny 17488
Struktura organizacyjna 14812
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 11251
Wykaz kont bankowych 17996
Kierownictwo Starostwa 42582
Starosta Powiatu Iławskiego 7421
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5084
Urzędujący Członek Zarządu 1576
Sekretarz Powiatu 19491
Skarbnik Powiatu 14536
Powiat Iławski 57668
Zadania Powiatu 10138
Podstawa prawna 5971
Statut Powiatu 122079
Stanowienie aktów 5888
Herb i flaga powiatu 10976
Umowy o współpracy 8077
Organy Powiatu 34347
Rada Powiatu 24146
Skład Rady Powiatu 29783
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 12162
Plany pracy Rady Powiatu 13070
Protokoły z obrad sesji 4957
II kadencja 17865
III kadencja 23010
IV kadencja 21627
V kadencja 20450
VI kadencja 14130
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 30599
Projekty uchwał 5763
Imienne wykazy głosowań 33486
Interpelacje i zpytania 6960
Złożone interpelacje i zapytania 35921
Komisje Rady Powiatu 7521
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 1803
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 6647
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 10288
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 10525
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 22644
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 27357
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 30754
Transmisja obrad 6833
Archiwum nagrań 9784
Zarząd Powiatu 11897
Skład Zarządu Powiatu 19815
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 11921
Plany pracy Zarządu Powiatu 36848
Grafik posiedzeń 334245
Jednostki organizacyjne powiatu 45074
Jednostki oświatowe 28932
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 38914
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 39179
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 35835
Zespół Szkół w Lubawie 44967
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 37463
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 38925
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 5599
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 34704
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 41989
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 74808
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 10456
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 6608
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 31565
Zdrowie i pomoc społeczna 22160
Powiatowy Szpital w Iławie 41774
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 40924
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 47177
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 43227
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 36101
Pozostałe jednostki 17622
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 105497
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 42185
Służby, inspekcje, straże 14064
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 40618
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 48031
Ogłoszenia, komunikaty 684396
Konsultacje społeczne 207618
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 420902
Pozwolenia zintegrowane 4066
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 25654
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 369261
Wydział Budżetu i Finansów 5942
Dotacje dla szkół niepublicznych 7084
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 19741
Wydział Geodezji i Nieruchomości 208780
Zamówienia publiczne 532225
Zamówienia publiczne aktualne 379339
Zamówienia na usługi społeczene 31981
Postępowania do 30 tyś. euro 325108
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 128099
Plany zamówień publicznych 57682
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 185181
Zamówienia publiczne COVID-19 2610
Strategie, raporty, opracowania 82561
Akty prawne 2821708
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 5694
Raport o stanie Powiatu 13696
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 455642
Druki 77859
Wydziały / Stanowiska 120347
Sprawy 174881
Wyszukiwarka 3999
Wykaz rachunków bankowych 10093
Informacja dla osób niesłyszących 9306
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 2098
Budżet Powiatu 2021 i WPF 472
Budżet Powiatu 2020 i WPF 10709
Budżet Powiatu 2019 i WPF 10015
Budżet Powiatu 2018 i WPF 12401
Budżet Powiatu 2017 24943
Budżet Powiatu 2016 7266
Budżet Powiatu 2015 12110
Budżet Powiatu 2014 20078
Budżet Powiatu 2013 18573
Budżet Powiatu 2012 17723
Budżet Powiatu 2010 12381
Budżet Powiatu 2009 15745
Informacje kwartlane 81041
Sprawozdania z wykonania budżetu 29563
Sprawozdania finansowe 6978
Mienie Powiatu 5476
Sprawozdania budżetowe 8048
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 45
2021 192
Oświadczenia majątkowe - archiwum 113
Wzór oświadczenia majątkowego 27541
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 24063
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 28118
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 18180
Kontrole 62075
Elektroniczna skrzynka podawcza 17412
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 42798
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 8324
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 100272
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 25823
Spis rzeczy znalezionych 52866
Dostęp do informacji publicznej 10645
Informacje nieudostępnione 5650
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4590
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 12524
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 49919
Działalność Lobbingowa 18841
System informacyjny dla pasażera 11179
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 49962
Petycje 6863
Prawo 4147
Jak złożyć petycję 3639
Petycje złożone do: 1338
Rady Powiatu 7967
Zarząd Powiatu 38828
Starosty Powiatu 39734
Informacje roczne o złożonych petycjach 21132
Projekty UE 2954

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 8201
Strona główna 14754
Instrukcja korzystania z BIP 7387
O Biuletynie 7124
Rejestr zmian 914278
Redakcja Biuletynu 12414
Instrukcja obsługi 10684
Pliki do pobrania 27042
Mapa serwisu 7629
Powiaty i gminy 10403
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 23560
Deklaracja dostępności 6470
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1079

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 551458
Ostatnio dodane 97835
Oświadczenia majątkowe 386932
Wzór oświadczenia majątkowego 3642
Ochrona danych osobowych 137697
« powrót do poprzedniej strony