ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 74742
Wydziały i Stanowiska 44199
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 31357
Wydział Komunikacji 38367
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 35545
Wydział Geodezji i Nieruchomości 54885
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 43745
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 29525
Wydział Budżetu i Finansów 36939
Biuro Audytu i Kontroli 11421
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10009
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 10536
Inspektor Ochrony Danych 2999
Zespół Radców Prawnych 6659
Wykaz telefonów 33819
Regulamin organizacyjny 19318
Struktura organizacyjna 17218
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 12493
Wykaz kont bankowych 20886
Kierownictwo Starostwa 45396
Starosta Powiatu Iławskiego 7609
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5193
Urzędujący Członek Zarządu 1667
Sekretarz Powiatu 21941
Skarbnik Powiatu 15473
Powiat Iławski 85389
Zadania Powiatu 11755
Podstawa prawna 7564
Statut Powiatu 251731
Stanowienie aktów 7285
Herb i flaga powiatu 11339
Umowy o współpracy 9891
Organy Powiatu 36602
Rada Powiatu 25507
Skład Rady Powiatu 33053
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 13208
Plany pracy Rady Powiatu 14363
Protokoły z obrad sesji 5076
II kadencja 20097
III kadencja 25168
IV kadencja 23838
V kadencja 23176
VI kadencja 16825
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 33520
Projekty uchwał 6035
Imienne wykazy głosowań 39501
Interpelacje i zpytania 9079
Złożone interpelacje i zapytania 43026
Komisje Rady Powiatu 7818
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 2701
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 7442
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 13074
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 12194
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 25494
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 30137
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 33463
Transmisja obrad 8740
Archiwum nagrań 13321
Zarząd Powiatu 12939
Skład Zarządu Powiatu 22212
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 13232
Plany pracy Zarządu Powiatu 40526
Grafik posiedzeń 486244
Jednostki organizacyjne powiatu 46803
Jednostki oświatowe 30541
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 42722
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 42291
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 38581
Zespół Szkół w Lubawie 48587
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 40892
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 42429
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 6710
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 38062
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 45878
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 96217
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 11673
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 7410
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 34794
Zdrowie i pomoc społeczna 23512
Powiatowy Szpital w Iławie 51657
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 44801
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 50994
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 46750
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 39688
Pozostałe jednostki 18437
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 112358
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 45906
Służby, inspekcje, straże 15859
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 42854
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 51569
Ogłoszenia, komunikaty 857136
Konsultacje społeczne 339703
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 581064
Pozwolenia zintegrowane 4730
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 31082
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 541124
Wydział Budżetu i Finansów 6834
Dotacje dla szkół niepublicznych 8674
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 21404
Wydział Geodezji i Nieruchomości 352395
Zamówienia publiczne 551527
Zamówienia publiczne aktualne 413357
Zamówienia na usługi społeczene 36910
Postępowania do 30 tyś. euro 480458
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 132231
Plany zamówień publicznych 76360
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 324233
Zamówienia publiczne COVID-19 90556
Strategie, raporty, opracowania 88024
Akty prawne 3110044
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 7339
Raport o stanie Powiatu 15868
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 508081
Druki 88878
Wydziały / Stanowiska 130746
Sprawy 190126
Wyszukiwarka 4169
Wykaz rachunków bankowych 10494
Informacja dla osób niesłyszących 9928
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 3392
Budżet Powiatu 2021 i WPF 1753
Budżet Powiatu 2020 i WPF 11397
Budżet Powiatu 2019 i WPF 11632
Budżet Powiatu 2018 i WPF 14660
Budżet Powiatu 2017 27312
Budżet Powiatu 2016 8558
Budżet Powiatu 2015 13009
Budżet Powiatu 2014 22157
Budżet Powiatu 2013 20803
Budżet Powiatu 2012 19523
Budżet Powiatu 2010 13228
Budżet Powiatu 2009 17320
Informacje kwartlane 139814
Sprawozdania z wykonania budżetu 32338
Sprawozdania finansowe 9461
Mienie Powiatu 5742
Sprawozdania budżetowe 10858
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 106
2021 864
Oświadczenia majątkowe - archiwum 119
Wzór oświadczenia majątkowego 28719
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 26869
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 30625
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 20103
Kontrole 66322
Elektroniczna skrzynka podawcza 19373
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 45183
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 9409
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 125845
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 27882
Spis rzeczy znalezionych 55704
Dostęp do informacji publicznej 11489
Informacje nieudostępnione 6424
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5149
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 13776
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 57061
Działalność Lobbingowa 21120
System informacyjny dla pasażera 12147
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 55653
Petycje 7380
Prawo 4965
Jak złożyć petycję 5333
Petycje złożone do: 1413
Rady Powiatu 9224
Zarząd Powiatu 44155
Starosty Powiatu 44304
Informacje roczne o złożonych petycjach 23734
Projekty UE 6067
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 637
Raporty o stanie dostępności 2661

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 8451
Strona główna 15061
Instrukcja korzystania z BIP 7687
O Biuletynie 7366
Rejestr zmian 936012
Redakcja Biuletynu 13451
Instrukcja obsługi 11674
Pliki do pobrania 27837
Mapa serwisu 7916
Powiaty i gminy 10682
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 27550
Deklaracja dostępności 7408

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 569245
Ostatnio dodane 99280
Oświadczenia majątkowe 430278
Wzór oświadczenia majątkowego 4815
Ochrona danych osobowych 239236
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 542
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 1135
« powrót do poprzedniej strony