ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 93482
Wydziały i Stanowiska 52921
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 49992
Wydział Komunikacji 81888
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 52962
Wydział Geodezji i Nieruchomości 73798
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 61800
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 46756
Wydział Budżetu i Finansów 53669
Biuro Audytu i Kontroli 20949
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13803
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 21947
Inspektor Ochrony Danych 8484
Zespół Radców Prawnych 15518
Pełnomocnik ds. naruszeń 403
Wykaz telefonów 52399
Regulamin organizacyjny 36849
Struktura organizacyjna 34822
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 21681
Wykaz kont bankowych 34929
Kierownictwo Starostwa 62162
Starosta Powiatu Iławskiego 8189
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5637
Urzędujący Członek Zarządu 2079
Sekretarz Powiatu 44871
Skarbnik Powiatu 24921
Powiat Iławski 228007
Zadania Powiatu 24753
Podstawa prawna 22997
Statut Powiatu 675095
Stanowienie aktów 21117
Herb i flaga powiatu 14935
Umowy o współpracy 24539
Organy Powiatu 53035
Rada Powiatu 37621
Skład Rady Powiatu 59051
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 25544
Plany pracy Rady Powiatu 25982
Protokoły z obrad sesji 5543
II kadencja 36960
III kadencja 48880
IV kadencja 40010
V kadencja 42030
VI kadencja 37645
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 52769
Projekty uchwał 8135
Imienne wykazy głosowań 74680
Interpelacje i zpytania 35760
Złożone interpelacje i zapytania 76403
Komisje Rady Powiatu 10183
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 8364
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 14866
Plany pracy Komisji Rady Powiatu 31994
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 23236
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 53033
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 47228
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 50229
Transmisja obrad 21465
Archiwum nagrań 43779
Zarząd Powiatu 29118
Skład Zarządu Powiatu 40777
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 21826
Plany pracy Zarządu Powiatu 66470
Grafik posiedzeń 966497
Jednostki organizacyjne powiatu 60431
Jednostki oświatowe 44216
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 72451
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 67008
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 61986
Zespół Szkół w Lubawie 73514
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 65061
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 68743
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 15711
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 64727
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 75449
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 275812
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 23930
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 20305
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 61412
Zdrowie i pomoc społeczna 34429
Powiatowy Szpital w Iławie 115627
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 70037
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 79868
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 73187
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 65767
Pozostałe jednostki 27042
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 145788
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 79939
Służby, inspekcje, straże 2154
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 3669
Ogłoszenia, komunikaty 1403467
Konsultacje społeczne 806801
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1089073
Pozwolenia zintegrowane 7551
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 67065
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 1085019
Wydział Budżetu i Finansów 10947
Dotacje dla szkół niepublicznych 20400
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 32611
Wydział Geodezji i Nieruchomości 823283
Procedura powoływania biegłych rzeczozanwców majątkowych 806
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 622642
Druki 136331
Wydziały / Stanowiska 162148
Sprawy 229438
Wyszukiwarka 4807
Wykaz rachunków bankowych 11167
Zamówienia publiczne 606655
Zamówienia publiczne aktualne 514319
Zamówienia na usługi społeczene 76077
Postępowania do 30 tyś. euro 995948
Postępowania do 130 tyś. zł 4128
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 142526
Plany zamówień publicznych 216934
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 807637
Zamówienia publiczne COVID-19 387753
Strategie, raporty, opracowania 133729
Akty prawne 4057475
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 22549
Raport o stanie Powiatu 38058
Informacja dla osób niesłyszących 18199
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 13669
Budżet Powiatu 2022 i WPF 1078
Budżet Powiatu 2021 i WPF 9197
Budżet Powiatu 2020 i WPF 17178
Budżet Powiatu 2019 i WPF 27541
Budżet Powiatu 2018 i WPF 30880
Budżet Powiatu 2017 44513
Budżet Powiatu 2016 18244
Budżet Powiatu 2015 20718
Budżet Powiatu 2014 38406
Budżet Powiatu 2013 38673
Budżet Powiatu 2012 33521
Budżet Powiatu 2010 21246
Budżet Powiatu 2009 28858
Informacje kwartlane 440727
Sprawozdania z wykonania budżetu 51976
Sprawozdania finansowe 24314
Mienie Powiatu 7705
Sprawozdania budżetowe 27346
2019 1791
2020 9121
2021 5874
2022 151
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 323
2021 6213
2022 454
Oświadczenia majątkowe - archiwum 129
Wzór oświadczenia majątkowego 38685
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 51127
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 48595
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 37869
Kontrole 94266
Elektroniczna skrzynka podawcza 34484
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 61225
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 15246
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 326039
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 43543
Spis rzeczy znalezionych 77204
Dostęp do informacji publicznej 21411
Informacje nieudostępnione 14357
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 12363
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 22218
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 97877
Porady telefoniczne 456
Działalność Lobbingowa 39618
System informacyjny dla pasażera 22381
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 87997
Petycje 9076
Prawo 13800
Jak złożyć petycję 17783
Petycje złożone do: 1694
Rady Powiatu 22461
Zarząd Powiatu 74928
Starosty Powiatu 74184
Informacje roczne o złożonych petycjach 43922
Projekty UE 21330
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 5014
Raporty o stanie dostępności 20302
Koordynator 1105
Plany działań 715

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 9522
Strona główna 16489
Instrukcja korzystania z BIP 9158
O Biuletynie 8388
Rejestr zmian 1046538
Redakcja Biuletynu 22822
Instrukcja obsługi 20684
Pliki do pobrania 30144
Mapa serwisu 9219
Powiaty i gminy 11818
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 57471
Deklaracja dostępności 16384

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 657516
Ostatnio dodane 106260
Oświadczenia majątkowe 580684
Wzór oświadczenia majątkowego 17108
Ochrona danych osobowych 642084
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 2094
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 5505
Konsultacje społeczne 0
Umawianie wizyt 4887
« powrót do poprzedniej strony