ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Instrukcja obsługi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci  informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie  następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji  Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- innych przepisów na podstawie których Satrostwo Powiatowe realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie  .doc, .rtf, .xls.
Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez  Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z  ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

MENU POZIOME

Strona główna
– w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę  główną Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa/poniższa instrukcja.
Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej  wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur”  współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur”  współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

MENU WYSZUKIWARKA

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania  należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.

MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne
– zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych  oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach,  rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru.  Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie wydziału.
Ostatnio dodane – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej.

MENU PRZEDMIOTOWE


Starostwo Powiatowe
- w tym miejscu znajdziesz informacje o: Wydziałach i Stanowiskach istniejących w Starostwie, wykazie  telefonów, regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Iławie, strukturze organizacyjnej, trybie działania Starostwa w  zakresie zadań publicznych.
Kierownictwo Starostwa - zakładka zawiera wykaz osób sprawujących funkcje kierownicze w Urzędzie wraz z ich kompetencjami.
Powiat Iławski - tu znajdziesz informacje o zadaniach Powiatu, podstawie prawnej funkcjonowania powiatu, statusie Powiatu, o  sposobie stanowienie aktów prawnych oraz logo herbu powiatu.
Organy Powiatu - w tym miejscu można znaleźć informacje na temat Rady Powiatu Iławskiego, w tym jej kompetencjach i zadaniach,  składzie osobowym rady na bieżacą kadencję, planie pracy na bieżacy rok, sprawozdania z pracy Rady za ubiegłe lata.  Zamieszczonę są tu również informacje na temat Zarządu Powiatu w tym jego kompetencjach i składzie osobowym na bieżącą kadencję.  Menu Komisje Rady Powiatu zawierają informacje o planie prac komisji oraz ich składzie osobowym na bieżącą kadencję.
Jednostki Organizacyjne Powiatu - tu zanjdziesz informacje o podległych jednostkach oświatowych, podlełych jednostkach  świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej i zdrowotnej, podległych służbach mundurowych oraz innych jednostkach. Link  zawiera wykaz jednostek oraz dodatkowe informacje w tym o: statucie, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,  mieniu, kierownictwie i jego kompetencjach, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i  archiwach, kontrolach, zadaniach publicznych.
Ogłoszenia i komunikaty - w tej zakładce znajdują się różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw związanych z działalnością  Urzędu.
Zamówienia publiczne - zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych  oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach,  rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Ogłoszenie o naborze - link zawiera dane o aktualnych ogłoszeniach o naborze do pracy, a także ogłoszenia w toku oraz wyniki naboru.
Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu  pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu,
Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Zarząd i Radę Powiatu Iławskiego.
Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Starostwie Powiatowym w Iławie.  Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji i przyporządkowaniem do właściwych jednostek  organizacyjnych, łącznie z danymi kontaktowymi osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami. Aby ułatwić odnalezienie  interesującego tematu można sprawę wyszukać w poszczególnym Wydziale lub po nazwie sprawy.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące budżetu i jego zmian, wykazie mienia powiatu iławskiego,  a także o rocznym i kwartalnym wykonaniu budżetu.
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu Iławskiego, Radnych Powiatu,  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Satrosty oraz Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.
Kontrole – tutaj znajdziesz protokoły z przeprowadzonych kontroli.
Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu  Starostwa Powiatowego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie  została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - tu opublikowana została informacja na temat, jak można złożyć wniosek do Urzędu drogą  elektroniczną przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest elektroniczna skrzynka podawcza
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez  Starostwo Powiatowe.

MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka
– tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy  zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.

Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę  dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki,
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i  podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowano na podstawie instrukcji korzystania z BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Gamalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-01 12:57:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-02 10:42:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-02 10:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »