ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: Strategii Rozwoju Powiatu Iławskiego na lata 2008 - 2015
Nr aktu prawnego
XVI/111/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXII/222/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XV/110/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia Staroście Iławskiemu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2007 rok
Nr aktu prawnego
XV/109/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Starosty Iławskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania wobec Starosty czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
Nr aktu prawnego
XV/108/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2009 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/221/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XV/107/08
Status
Uchylony
Lp: 1368
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XV/106/08
Status
Uchylony
Lp: 1369
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XV/105/08
Status
Uchylony
Lp: 1370
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XV/104/08
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji