ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do informacji publicznej , klauzula informacyjnaPrawo dostępu do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja RP oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198). Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

Prawo dostępu do informacji przysługuje każdej osobie i obejmuje ono uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli jednak informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, następuje to bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Klauzula informacyjna

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie p. 115 bądź przesłać listownie lub faksem na adres:
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Andersa 2A
14-200 Iława
fax. (089) 649-66-00

lub na adres e-mail:
 
Opłaty

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będzie istniała konieczność poniesienia dodatkowych  kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.
Jednostka odpowiedzialna

Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji są dyrektorzy wydziałów lub wyznaczeni przez nich pracownicy oraz Skarbnik Powiatu (w sprawach majątku i budżetu).
Informacje dodatkowe

Szczegółowy zakres i sposób udostępniania informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Iławie określa Zarządzenie Nr 50/2007 Starosty Iławskiego oraz Załącznik do tego Zarządzenia z dnia 1 sierpnia 2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rabczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Polak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-12 12:51:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Osicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-12 12:51:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-23 07:51:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »