ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:09:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu spółce Grupa Inco S.A. w Warszawie decyzji zmieniającej pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstałych w związku z eksploatacją instalacji do produkcji chemii gospodarczej i nawozów zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 62 z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
(widoczna od 2021-09-20 00:00:00)
Kamila Jacyszyn
14:05:16 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU OFERT PISEMNYCH
(widoczna od 2021-09-20 00:00:00 do 2021-10-31 00:00:00)
Aleksandra Łużyńska
09:44:43 Upublicznienie elementu informacja przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Iława ul. Ogrodowa działka nr 183 obręb 4
(widoczna od 2021-09-16 00:00:00 do 2021-10-16 00:00:00)
Przemysław Gajewski
07:18:16 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. 134 położona w obrębie Karaś, gmina Iława
(widoczna od 2021-09-24 00:00:00 do 2021-11-08 00:00:00)
Robert Osicki
07:16:45 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – dz. 101/2 położona w obrębie nr 5, miasta Lubawa
(widoczna od 2021-09-24 00:00:00 do 2021-11-08 00:00:00)
Robert Osicki

Zmiany z dnia: 2021-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:14:49 Edycja elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2/6, położonej w obrębie Piotrkowo, gmina Susz, dla której w Sądzie Rejonowym w Iławie prowadzona jest księga wieczysta nr EL1I/00037451/1.
(widoczna od 2021-09-17 00:00:00 do 2021-10-04 00:00:00)
Robert Osicki
14:47:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2/6, położonej w obrębie Piotrkowo, gmina Susz, dla której w Sądzie Rejonowym w Iławie prowadzona jest księga wieczysta nr EL1I/00037451/1.
(widoczna od 2021-09-19 00:00:00 do 2021-10-04 00:00:00)
Robert Osicki
07:51:08 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie budowy linii kablowych nN 0,4 kV do zasilenia w energię świetlicy wiejskiej na dz. nr 133/4 i 135/168 m. Gubławki gm. Zalewo
(widoczna od 2021-09-14 00:00:00 do 2021-10-14 00:00:00)
Dominika Lempek

Zmiany z dnia: 2021-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:43:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja OŚR.6233.2.2021 z 15.09.2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Starosty Powiatu Iławskiego o wydaniu spółce RDF Sp. z o.o. w Ostrołęce, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Pławty Wielkie, gmina Kisielice. Kamila Jacyszyn
11:39:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Powiatu Iławskiego o wydaniu spółce RDF Sp. z o.o. w Ostrołęce, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Pławty Wielkie, gmina Kisielice.
(widoczna od 2021-09-16 00:00:00)
Kamila Jacyszyn

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony