ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1411
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2007 roku
Nr aktu prawnego
IV/36/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1412
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie współdziałania z Gminą Kisielice w realizacji zadania publicznego i udzielenia dotacji na jego dofinansowanie.
Nr aktu prawnego
IV/34/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1413
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie
Nr aktu prawnego
IV/33/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1414
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
IV/32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1415
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zatwierdzenie planu kontroli komisji rewizyjnej Rady Powiatu na 2007r.
Nr aktu prawnego
IV/31/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1416
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2007 rok
Nr aktu prawnego
IV/30/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1417
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie budżetu powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
IV/29/07
Status
Zmieniony
Lp: 1418
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
III/28/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1419
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006
Nr aktu prawnego
III/27/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1420
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie
Nr aktu prawnego
III/26/06
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji