ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
XII/78/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXXII/220/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych powiatu iławskiego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa - udzielania innych ulg o spłacie należności oraz organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XII/77/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1374
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Daszyńskiego 12 A i 12 B w Kisielicach.
Nr aktu prawnego
XII/76/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie.
Nr aktu prawnego
XII/75/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie.
Nr aktu prawnego
XII/74/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca Uchwałę Nr V/39/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2007 roku
Nr aktu prawnego
XII/73/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1378
Data podjęcia
2007-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
Nr aktu prawnego
XII/72/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
XI/71/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla inicjatywy Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej - Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie oraz ewentualnego przystąpienia do tego Stowarzyszenia.
Nr aktu prawnego
XI/70/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji