ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 11:09:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie jest jednostką organizacyjną powiatu iławskiego, utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr V/31/99 z dnia 25.02.1999 r. Z upoważnienia Zarządu Powiatu  pełni on rolę zarządcy dróg powiatowych oraz z upoważnienia Starosty Iławskiego zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Do zadań zarządcy drogi należy w szczególności :
1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu ,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów , gdy następuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Łącznie w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie znajduje się 547,6 km dróg, w tym:
a) dróg zamiejskich - 497,7 km
b) dróg  miejskich - 49,9 km
Drogi powiatowe są w większości drogami o nawierzchni twardej, jednak 75,4 km to drogi gruntowe. W ciągach dróg powiatowych znajdują się 23 obiekty mostowe.

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje zadania zgodnie z niżej wymienionymi aktami prawnymi:
- ustawa z dnia 21.05.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000r, Dz. U. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami, ostatnia Dz. U. nr 113 poz. 984 z 2002 r.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 poz. 33 z późn. zm., ostatnia Dz. U. nr 150 poz. 1240 z 2002 r.),
- ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami, ostatnia Dz. U. nr 129 poz. 1444 z 2001 r.),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10.10.2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90 poz. 1006 ),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lech Tatarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 11:08:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 11:09:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-20 14:55:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony