ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1289N i 1297N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 162.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 45.2 KiB)
 • Przekrój Różanki (PDF, 348.9 KiB)
 • Przekrój Huta (PDF, 500.4 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu Różanki (PDF, 427.4 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu Huta (PDF, 458.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 382.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 352.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1289N i 1297N
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 162.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 44.2 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu Huta (PDF, 458.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu Różanki (PDF, 427.4 KiB)
 • Przekrój Huta (PDF, 500.4 KiB)
 • Przekrój Różanki (PDF, 348.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 407.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO – ETAP I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 158.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 212.5 KiB)
 • Zgłoszenie robót (PDF, 55.3 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 7.7 MiB)
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PDF, 154.9 KiB)
 • STWiORB wszystkie branże (ZIP, 5.2 MiB)
 • Rysunki, rzuty (ZIP, 10.6 MiB)
 • Mała architektura (ZIP, 407.6 KiB)
 • analiza dot. pompy ciepła (PDF, 544.2 KiB)
 • Schemat kotłowni (PDF, 340 KiB)
 • Projekt robót geologicznych (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis techniczny ogrodzenia (PDF, 109.3 KiB)
 • Dokumentacja podzialowa w tym przedmiary (ZIP, 145.8 MiB)
 • odpowiedzi i wyjaśnienia w postępowaniu Nr OSO.272.11.2018 - I część (PDF, 1.7 MiB)
 • załacznik do odpowiedzi 27.08.2018 r. (ZIP, 11.8 MiB)
 • odpowiedzi i wyjasnienia do postepowania OSO.272.11.2018 - II część (PDF, 202.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 166.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 200.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wraz z Centrum Rehabilitacji w Iławie przy ulicy Sucharskiego - etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 157.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 212.5 KiB)
 • Zgłoszenie robót (PDF, 55.3 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 7.7 MiB)
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PDF, 154.9 KiB)
 • STWiORB wszystkie branże (ZIP, 5.2 MiB)
 • Rysunki, rzuty (ZIP, 10.6 MiB)
 • Mała architektura (ZIP, 407.6 KiB)
 • analiza dot. pompy ciepła (PDF, 544.2 KiB)
 • schemat kotłowni (PDF, 340 KiB)
 • Projekt robót geologicznych (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis techniczny ogrodzenia (PDF, 109.3 KiB)
 • Dokumentacja podziałowa w tym przedmiary (ZIP, 145.8 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 27.08.2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załaczniki do odpowiedzi na pytania (ZIP, 11.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 04.09.2018 r. (PDF, 202.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 205 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 172.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 212.5 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 55.3 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 968.8 KiB)
 • STWiORB wszystkie branże (ZIP, 5.2 MiB)
 • Rysunki - rzuty (ZIP, 10.6 MiB)
 • Mała architektura (ZIP, 407.6 KiB)
 • analiza dot. pompy ciepła (PDF, 544.2 KiB)
 • Schemat kotłowni (PDF, 340 KiB)
 • Projekt robót geologicznych (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis techniczny ogrodzenia (PDF, 109.3 KiB)
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PDF, 154.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 171.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 212.5 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 55.3 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 968.8 KiB)
 • STWiORB wszystkie branże (ZIP, 5.2 MiB)
 • Rysunki - rzuty (ZIP, 10.6 MiB)
 • Mała architektura (ZIP, 407.6 KiB)
 • analiza dot. pompy ciepła (PDF, 544.2 KiB)
 • Schemat kotłowni (PDF, 340 KiB)
 • Projekt robót geologicznych (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis techniczny ogrodzenia (PDF, 109.3 KiB)
 • Projekty budolanbe i wykonawczę (PDF, 154.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.7 KiB)
 • Informacja o uniewaznienu (PDF, 171.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 172.3 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 212.5 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 55.3 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 7.7 MiB)
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PDF, 154.9 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 968.8 KiB)
 • STWiORB wszystkie branże (ZIP, 5.2 MiB)
 • Rysunki - rzuty (ZIP, 10.6 MiB)
 • mała architektura (ZIP, 407.6 KiB)
 • analiza dot. pompy ciepła (PDF, 544.2 KiB)
 • schemat kotlowni (PDF, 340 KiB)
 • Projekt robót geologicznych (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis techniczny ogrodzenia (PDF, 109.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.4 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 162.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 144.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści siwz (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 310.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.2 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 165.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JEDNOSTEK EWIDENCYJNYCH I OBRĘBÓW GMINY LUBAWA I GMINY ZALEWO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 161.1 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia OPZ (DOCX, 95.4 KiB)
 • Załaczniik nr 1 do OPZ - część 1 (ZIP, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ - część 2 (ZIP, 12.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do OPZ (ZIP, 9.4 MiB)
 • Zaąłczniki nr 3--7 do OPZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • JEDZ (ZIP, 10.8 KiB)
 • Informacja o zmianach siwz (PDF, 222.9 KiB)
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (PDF, 375.9 KiB)
 • Inormacja z otwarcia ofert (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu - część Nr 1 (PDF, 198.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu - część Nr 2 (PDF, 230.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych i obrębów Gminy Lubawa i Gminy Zalewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunów zamówienia (DOCX, 161.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia OPZ (DOCX, 98.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do OPZ-część 1 (ZIP, 18.3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 do OPZ - część 2 (ZIP, 12.2 MiB)
 • Załącznik Nr 2 do OPZ (ZIP, 9.4 MiB)
 • Załączniki Nr 3-7 do OPZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • JEDZ (ZIP, 83 KiB)
 • Informacja o zmianie siwz (PDF, 325.3 KiB)
 • ogloszenie dodatkowych informacji. informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (PDF, 876.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego ze skały litej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 119.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 38.1 KiB)
 • SST (DOCX, 35.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 547.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji