ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ul. Andersa (PDF, 2.8 MiB)
 • ul. Biskupska (PDF, 2.3 MiB)
 • ul. Dąbrowskiego (PDF, 4.9 MiB)
 • ul. Kościuszki 33 A (PDF, 484.5 KiB)
 • ul. Kwidzyńska (PDF, 934.4 KiB)
 • ul. Lipowy Dwór (PDF, 7.1 MiB)
 • ul. Skłodowskiej (PDF, 5.2 MiB)
 • ul. Wiejska (PDF, 4.7 MiB)
 • ul. Wojska Polskiego (PDF, 8 MiB)
 • ul. Zalewska (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 6.1 – projekt umowy (DOC, 107.2 KiB)
 • ul. Dworcowa (PDF, 3 MiB)
 • ul. Kopernika (PDF, 7.1 MiB)
 • ul. Przemysłowa (PDF, 3.7 MiB)
 • ul. Towarowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 6.2 – projekt umowy (DOC, 96.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6.3 – projekt umowy (DOCX, 62.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 122.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 48.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 878.4 KiB)
 • Wynik postępowania przetargowego Zadanie Nr 1 (PDF, 886.9 KiB)
 • Wynik postępowania przetargowego Zadanie Nr 2 i Nr 3 (PDF, 977 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg – OD Susz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 130.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 40.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 960.4 KiB)
 • Wynik postępowania przetargowego (PDF, 594.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 118.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 37.4 KiB)
 • SST (DOC, 162.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.1 MiB)
 • Wynik postępowania przetargowego (PDF, 1.1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla OD Iława i OD Susz w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 123.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 494.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.15.2020 - Usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - OSO.272.15.2020 - Usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (PDF, 757.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.14.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - SO.272.14.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego" (PDF, 772.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 181.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 38.3 KiB)
 • Mapa lokalizacyjna drzew do wycinki (PDF, 7.3 MiB)
 • Mapa lokalizacyjna dzrew do pielęgnacji (PDF, 1.7 MiB)
 • Decyzja Nr 1 (PDF, 615.2 KiB)
 • Decyzja Nr 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • Decyzja Nr 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja Nr 4 (PDF, 2.2 MiB)
 • Decyzja Nr 5 (PDF, 1.8 MiB)
 • Decyzja Nr 6 (PDF, 2.5 MiB)
 • Decyzja Nr 7 (PDF, 2.7 MiB)
 • Decyzja Nr 8 (PDF, 2.2 MiB)
 • Decyzja Nr 9 (PDF, 1.8 MiB)
 • Decyzja Nr 10 (PDF, 1.4 MiB)
 • Decyzja Nr 11 (PDF, 2.2 MiB)
 • Decyzja Nr 12 (PDF, 2 MiB)
 • Decyzja Nr 13 (PDF, 972.9 KiB)
 • Decyzja Nr 14 (PDF, 2.2 MiB)
 • Decyzja Nr 15 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 459.3 KiB)
 • Wynik postępowania przetargowego (PDF, 676.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 160.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 48.1 KiB)
 • Mapy Iława (PDF, 4 MiB)
 • Mapy Zalewo (PDF, 3.6 MiB)
 • Mapy Susz (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 545.8 KiB)
 • Wynik (PDF, 2.2 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.12.2020 - Zakup i dostawa drukarek w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 520.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.13.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania OSO.272.13.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” (PDF, 2.9 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji