ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania przetargowego Zadanie Nr 1 (PDF, 886.9 KiB)
 • Wynik postępowania przetargowego Zadanie Nr 2 i Nr 3 (PDF, 977 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-01
Data rozstrzygnięcia
2020-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg – OD Susz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania przetargowego (PDF, 594.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-01
Data rozstrzygnięcia
2020-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania przetargowego (PDF, 1.1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-06
Data rozstrzygnięcia
2020-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla OD Iława i OD Susz w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-30
Data rozstrzygnięcia
2020-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.15.2020 - Usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - OSO.272.15.2020 - Usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (PDF, 757.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-29
Data rozstrzygnięcia
2020-11-13
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.14.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - SO.272.14.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego" (PDF, 772.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-26
Data rozstrzygnięcia
2020-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania przetargowego (PDF, 676.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-20
Data rozstrzygnięcia
2020-11-05
Tytuł zamówienia publicznego
Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 2.2 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-01
Data rozstrzygnięcia
2021-02-11
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.12.2020 - Zakup i dostawa drukarek w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 520.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-01
Data rozstrzygnięcia
2020-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.13.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania OSO.272.13.2020 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” (PDF, 2.9 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji