Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 107466
Wydziały i Stanowiska 62490
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 61126
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 67403
Wydział Geodezji i Nieruchomości 89254
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 77313
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 62174
Wydział Budżetu i Finansów 67983
Biuro Audytu i Kontroli 28450
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 21191
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 32270
Inspektor Ochrony Danych 13083
Zespół Radców Prawnych 21850
Pełnomocnik ds. naruszeń 2776
Wykaz telefonów 64106
Regulamin organizacyjny 50618
Struktura organizacyjna 48627
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 28640
Wykaz kont bankowych 44198
Kierownictwo Starostwa 78174
Powiat Iławski 308632
Zadania Powiatu 32683
Podstawa prawna 31268
Statut Powiatu 926321
Stanowienie aktów 28797
Herb i flaga powiatu 22041
Umowy o współpracy 35985
Organy Powiatu 68303
Rada Powiatu 49180
Plany pracy Rady Powiatu 34511
Skład Rady Powiatu 73808
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 33871
Protokoły z obrad sesji 5969
II kadencja 49096
III kadencja 64036
IV kadencja 51884
V kadencja 55216
VI kadencja 52420
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 71018
Projekty uchwał 11045
Imienne wykazy głosowań 106277
Interpelacje i zpytania 44448
Złożone interpelacje i zapytania 103876
Komisje Rady Powiatu 13843
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 15605
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 19948
Plany pracy Komisji Rady Powiatu 46640
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 31353
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 67789
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 61972
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 62343
Transmisja obrad 34566
Archiwum nagrań 59123
Zarząd Powiatu 37575
Skład Zarządu Powiatu 55465
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 28797
Plany pracy Zarządu Powiatu 85685
Jednostki organizacyjne powiatu 70144
Jednostki oświatowe 56277
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 97716
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 90945
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 84137
Zespół Szkół w Lubawie 95217
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 88566
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 93017
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 21397
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 89759
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 103314
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 382403
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 36683
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 34772
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 84878
Zdrowie i pomoc społeczna 42593
Powiatowy Szpital w Iławie 158330
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 94455
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 105688
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 97055
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 88524
Pozostałe jednostki 40078
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 182287
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 106507
Służby, inspekcje, straże 7692
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 14174
Ogłoszenia, komunikaty 1772507
Konsultacje społeczne 1105762
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1411427
Pozwolenia zintegrowane 10011
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 104993
Wydział Budżetu i Finansów 15507
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 1445921
Dotacje dla szkół niepublicznych 28300
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 40046
Wydział Geodezji i Nieruchomości 1115852
Wydział organizacyjny,spraw obywatelskich,zdrowia i bezpieczeństwa 111
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 691715
Druki 166689
Wydziały / Stanowiska 190070
Sprawy 262467
Wyszukiwarka 5265
Wykaz rachunków bankowych 11396
Procedura powoływania biegłych rzeczozanwców majątkowych 6207
Zamówienia publiczne 644727
Zamówienia na usługi społeczene 99471
Postępowania do 30 tyś. euro 1311552
Postępowania do 130 tyś. zł 8496
Plany zamówień publicznych 295343
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 1096811
Zamówienia publiczne COVID-19 570607
Strategie, raporty, opracowania 165999
Akty prawne 4801716
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 30294
Raport o stanie Powiatu 49210
Informacja dla osób niesłyszących 26395
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 21500
Budżet Powiatu 2024 i WPF 125
Budżet Powiatu 2023 i WPF 831
Budżet Powiatu 2022 i WPF 10615
Budżet Powiatu 2021 i WPF 18776
Budżet Powiatu 2020 i WPF 25879
Budżet Powiatu 2019 i WPF 35767
Budżet Powiatu 2018 i WPF 40611
Budżet Powiatu 2017 58137
Budżet Powiatu 2016 27320
Budżet Powiatu 2015 27583
Budżet Powiatu 2014 52347
Budżet Powiatu 2013 53337
Budżet Powiatu 2012 46258
Budżet Powiatu 2010 32404
Budżet Powiatu 2009 35711
Informacje kwartlane 620447
Sprawozdania z wykonania budżetu 70487
Sprawozdania finansowe 36791
Mienie Powiatu 13141
Sprawozdania budżetowe 36831
2016 121
2017 120
2018 116
2019 8906
2020 22991
2021 18876
2022 7464
2023 440
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 609
2021 10762
2022 2087
2023 168
Oświadczenia majątkowe - archiwum 186
Wzór oświadczenia majątkowego 44389
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 64774
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 63975
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 51460
Kontrole 118762
Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP 44296
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 73095
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 22048
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 439773
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 58629
Spis rzeczy znalezionych 92635
Dostęp do informacji publicznej 34208
Informacje nieudostępnione 18938
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 16701
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 30590
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 135082
Porady telefoniczne 6444
Działalność Lobbingowa 56211
System informacyjny dla pasażera 33213
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 123756
Petycje 11485
Prawo 20545
Jak złożyć petycję 25524
Petycje złożone w 2023 roku 4422
Petycje złożone w latach 2017-2022: 1990
Rady Powiatu 34693
Zarząd Powiatu 100391
Starosty Powiatu 101982
Informacje roczne o złożonych petycjach 60109
Projekty UE 32691
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 7946
Raporty o stanie dostępności 39780
Koordynator 6186
Plany działań 7446
Cyberbezpieczeństwo 2194

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 11656
Strona główna 18346
Instrukcja korzystania z BIP 10632
O Biuletynie 9901
Rejestr zmian 1160738
Redakcja Biuletynu 28054
Instrukcja obsługi 26318
Pliki do pobrania 32900
Mapa serwisu 10720
Powiaty i gminy 13302
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 84821
Deklaracja dostępności 27175

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o konkursach 5564
Informacje o naborze 764482
Ostatnio dodane 115563
Oświadczenia majątkowe 734770
Wzór oświadczenia majątkowego 25352
Ochrona danych osobowych 879409
Inspektor Ochrony Danych 239
Wniosek o realizację praw RODO 231
Klauzule informacyjne 2622
Wydział Komunikacji 358
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 822
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 585
Wydział Budżetu i Finansów 66
Wydział Geodezji i Nieruchomości, PODGiK 332
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycj 110
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 558
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 4679
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 12296
Konsultacje społeczne 43
Umawianie wizyt 17333