ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 100162
Wydziały i Stanowiska 57512
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 57251
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 61715
Wydział Geodezji i Nieruchomości 81971
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 69174
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 55460
Wydział Budżetu i Finansów 63082
Biuro Audytu i Kontroli 25460
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 16300
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 28522
Inspektor Ochrony Danych 10979
Zespół Radców Prawnych 19910
Pełnomocnik ds. naruszeń 1122
Wykaz telefonów 59098
Regulamin organizacyjny 46241
Struktura organizacyjna 42955
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 25850
Wykaz kont bankowych 40263
Kierownictwo Starostwa 70941
Powiat Iławski 278035
Zadania Powiatu 30166
Podstawa prawna 28472
Statut Powiatu 840088
Stanowienie aktów 26529
Herb i flaga powiatu 18873
Umowy o współpracy 31587
Organy Powiatu 60241
Rada Powiatu 43176
Plany pracy Rady Powiatu 30683
Skład Rady Powiatu 67744
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 31604
Protokoły z obrad sesji 5724
II kadencja 44072
III kadencja 57272
IV kadencja 47208
V kadencja 50407
VI kadencja 46944
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 63121
Projekty uchwał 9447
Imienne wykazy głosowań 92247
Interpelacje i zpytania 40969
Złożone interpelacje i zapytania 92576
Komisje Rady Powiatu 11164
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 12499
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 18083
Plany pracy Komisji Rady Powiatu 40889
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 27979
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 62204
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 55387
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 57502
Transmisja obrad 28638
Archiwum nagrań 53444
Zarząd Powiatu 34073
Skład Zarządu Powiatu 49177
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 25920
Plany pracy Zarządu Powiatu 77328
Grafik posiedzeń 1156503
Jednostki organizacyjne powiatu 65352
Jednostki oświatowe 52294
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 86679
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 79361
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 73907
Zespół Szkół w Lubawie 85568
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 78244
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 81025
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 19364
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 78563
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 89542
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 342413
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 32362
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 29359
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 73725
Zdrowie i pomoc społeczna 39089
Powiatowy Szpital w Iławie 142820
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 83353
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 94731
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 85793
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 78012
Pozostałe jednostki 34984
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 161622
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 93954
Służby, inspekcje, straże 3125
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 9402
Ogłoszenia, komunikaty 1629909
Konsultacje społeczne 992968
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1288629
Pozwolenia zintegrowane 8726
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 87880
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 1308840
Wydział Budżetu i Finansów 13663
Dotacje dla szkół niepublicznych 25550
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 37614
Wydział Geodezji i Nieruchomości 1008732
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 651526
Druki 150753
Wydziały / Stanowiska 176791
Sprawy 246546
Wyszukiwarka 5032
Wykaz rachunków bankowych 11268
Procedura powoływania biegłych rzeczozanwców majątkowych 3529
Zamówienia publiczne 626193
Zamówienia publiczne aktualne 561634
Zamówienia na usługi społeczene 90360
Postępowania do 30 tyś. euro 1194650
Postępowania do 130 tyś. zł 6232
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 146267
Plany zamówień publicznych 266913
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 990683
Zamówienia publiczne COVID-19 503174
Strategie, raporty, opracowania 153132
Akty prawne 4474639
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 27878
Raport o stanie Powiatu 45653
Informacja dla osób niesłyszących 23050
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 18754
Budżet Powiatu 2022 i WPF 5369
Budżet Powiatu 2021 i WPF 14670
Budżet Powiatu 2020 i WPF 20947
Budżet Powiatu 2019 i WPF 32083
Budżet Powiatu 2018 i WPF 37459
Budżet Powiatu 2017 52200
Budżet Powiatu 2016 23855
Budżet Powiatu 2015 24974
Budżet Powiatu 2014 47309
Budżet Powiatu 2013 47425
Budżet Powiatu 2012 40841
Budżet Powiatu 2010 27350
Budżet Powiatu 2009 33667
Informacje kwartlane 555810
Sprawozdania z wykonania budżetu 62878
Sprawozdania finansowe 31966
Mienie Powiatu 10932
Sprawozdania budżetowe 34184
2019 6146
2020 15896
2021 10529
2022 3251
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 431
2021 9339
2022 791
Oświadczenia majątkowe - archiwum 140
Wzór oświadczenia majątkowego 41794
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 59727
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 58158
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 45963
Kontrole 108280
Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP 40385
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 67116
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 19196
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 397242
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 52492
Spis rzeczy znalezionych 86178
Dostęp do informacji publicznej 28832
Informacje nieudostępnione 17144
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 15076
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 26424
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 117868
Porady telefoniczne 3727
Działalność Lobbingowa 47353
System informacyjny dla pasażera 27802
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 102008
Petycje 9723
Prawo 18077
Jak złożyć petycję 22642
Petycje złożone do: 1796
Rady Powiatu 29836
Zarząd Powiatu 90835
Starosty Powiatu 90855
Informacje roczne o złożonych petycjach 53089
Projekty UE 27380
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 6413
Raporty o stanie dostępności 31233
Koordynator 2931
Plany działań 4513

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 9911
Strona główna 16951
Instrukcja korzystania z BIP 9686
O Biuletynie 8791
Rejestr zmian 1113494
Redakcja Biuletynu 25958
Instrukcja obsługi 24009
Pliki do pobrania 30917
Mapa serwisu 9640
Powiaty i gminy 12244
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 72322
Deklaracja dostępności 22658

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o konkursach 1766
Informacje o naborze 693478
Ostatnio dodane 109694
Oświadczenia majątkowe 658809
Wzór oświadczenia majątkowego 22608
Ochrona danych osobowych 795066
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 2535
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 9344
Konsultacje społeczne 36
Umawianie wizyt 9004