ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 81216
Wydziały i Stanowiska 46921
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 36011
Wydział Komunikacji 60818
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 41376
Wydział Geodezji i Nieruchomości 61349
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 49222
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 34005
Wydział Budżetu i Finansów 41966
Biuro Audytu i Kontroli 13991
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 11363
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 13947
Inspektor Ochrony Danych 3953
Zespół Radców Prawnych 9524
Wykaz telefonów 40344
Regulamin organizacyjny 25249
Struktura organizacyjna 22399
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 14786
Wykaz kont bankowych 26472
Kierownictwo Starostwa 50600
Starosta Powiatu Iławskiego 7829
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 5348
Urzędujący Członek Zarządu 1828
Sekretarz Powiatu 27550
Skarbnik Powiatu 18627
Powiat Iławski 135462
Zadania Powiatu 16025
Podstawa prawna 13598
Statut Powiatu 404518
Stanowienie aktów 11158
Herb i flaga powiatu 12114
Umowy o współpracy 14347
Organy Powiatu 41249
Rada Powiatu 28557
Skład Rady Powiatu 44421
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 16537
Plany pracy Rady Powiatu 18435
Protokoły z obrad sesji 5229
II kadencja 24635
III kadencja 37666
IV kadencja 28894
V kadencja 28534
VI kadencja 23563
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 39608
Projekty uchwał 6551
Imienne wykazy głosowań 50002
Interpelacje i zpytania 26343
Złożone interpelacje i zapytania 53793
Komisje Rady Powiatu 8371
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 3913
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 9955
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 18890
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 15573
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 37970
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 35500
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 38297
Transmisja obrad 12138
Archiwum nagrań 27122
Zarząd Powiatu 20540
Skład Zarządu Powiatu 27079
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 15991
Plany pracy Zarządu Powiatu 47795
Grafik posiedzeń 661858
Jednostki organizacyjne powiatu 51206
Jednostki oświatowe 34927
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 50811
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 48961
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 44933
Zespół Szkół w Lubawie 56138
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 47268
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 49860
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 9751
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 44905
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 53782
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 163057
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 15118
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 10091
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 42624
Zdrowie i pomoc społeczna 26956
Powiatowy Szpital w Iławie 73471
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 51463
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 59644
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 54870
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 47397
Pozostałe jednostki 20767
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 123514
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 59067
Służby, inspekcje, straże 638
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 650
Ogłoszenia, komunikaty 1056311
Konsultacje społeczne 513388
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 765426
Pozwolenia zintegrowane 5807
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 41034
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 740071
Wydział Budżetu i Finansów 8215
Dotacje dla szkół niepublicznych 12374
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 25280
Wydział Geodezji i Nieruchomości 522990
Zamówienia publiczne 574673
Zamówienia publiczne aktualne 454088
Zamówienia na usługi społeczene 49567
Postępowania do 30 tyś. euro 675128
Postępowania do 130 tyś. zł 675
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 136603
Plany zamówień publicznych 129742
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 501069
Zamówienia publiczne COVID-19 196102
Strategie, raporty, opracowania 106533
Akty prawne 3471575
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 12086
Raport o stanie Powiatu 22773
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 558933
Druki 111352
Wydziały / Stanowiska 143623
Sprawy 206549
Wyszukiwarka 4356
Wykaz rachunków bankowych 10892
Informacja dla osób niesłyszących 12057
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 6619
Budżet Powiatu 2021 i WPF 3958
Budżet Powiatu 2020 i WPF 12552
Budżet Powiatu 2019 i WPF 21901
Budżet Powiatu 2018 i WPF 20242
Budżet Powiatu 2017 32521
Budżet Powiatu 2016 11437
Budżet Powiatu 2015 15874
Budżet Powiatu 2014 26796
Budżet Powiatu 2013 25969
Budżet Powiatu 2012 23284
Budżet Powiatu 2010 15695
Budżet Powiatu 2009 20869
Informacje kwartlane 245222
Sprawozdania z wykonania budżetu 37942
Sprawozdania finansowe 13510
Mienie Powiatu 6132
Sprawozdania budżetowe 17014
2019 262
2020 717
2021 448
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 176
2021 2278
Oświadczenia majątkowe - archiwum 128
Wzór oświadczenia majątkowego 32046
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 37591
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 35731
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 25049
Kontrole 74453
Elektroniczna skrzynka podawcza 24173
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 50736
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 10944
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 201841
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 32522
Spis rzeczy znalezionych 62225
Dostęp do informacji publicznej 14043
Informacje nieudostępnione 9337
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7591
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 16252
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 69160
Działalność Lobbingowa 25830
System informacyjny dla pasażera 14961
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 65210
Petycje 8167
Prawo 7896
Jak złożyć petycję 9574
Petycje złożone do: 1537
Rady Powiatu 12662
Zarząd Powiatu 53762
Starosty Powiatu 53201
Informacje roczne o złożonych petycjach 29516
Projekty UE 11709
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 2300
Raporty o stanie dostępności 6690

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 8820
Strona główna 15441
Instrukcja korzystania z BIP 8191
O Biuletynie 7753
Rejestr zmian 976974
Redakcja Biuletynu 16572
Instrukcja obsługi 14925
Pliki do pobrania 28745
Mapa serwisu 8252
Powiaty i gminy 11083
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 40304
Deklaracja dostępności 9940

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 609030
Ostatnio dodane 101693
Oświadczenia majątkowe 485528
Wzór oświadczenia majątkowego 8488
Ochrona danych osobowych 387824
ePOP - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 1108
Link do - Elektroniczna Platforma Obywtatela i Przedsiębiorcy 0
Instrukcje i poradniki 2397
Konsultacje społeczne 0
Umawianie wizyt 834