ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:12:47 Upublicznienie elementu informacja sieć kablowa 0,4 kV wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Stradomno gm. Iława na działkach nr 90, 46/13
(widoczna od 2021-10-13 00:00:00 do 2021-11-13 00:00:00)
Przemysław Gajewski
07:52:48 Upublicznienie elementu informacja budowa wewnętrznej instalacji gazowej z kotłeem jednofunkcyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Iława ul. Kręta działka nr 184 obręb 7
(widoczna od 2021-10-13 00:00:00 do 2021-11-13 00:00:00)
Przemysław Gajewski
07:28:40 Edycja elementu informacja budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Iława na działce nr 282 obręb 12
(widoczna od 2021-09-22 00:00:00 do 2021-10-22 00:00:00)
Przemysław Gajewski

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:35 Edycja elementu informacja Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 19/49 i 25/8 obr. 10 m. Lubawa
(widoczna od 2021-10-08 00:00:00 do 2022-01-08 00:00:00)
Dominika Lempek
14:07:07 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 19/49 i 25/8 obr. 10 m. Lubawa
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-12-12 00:00:00)
Dominika Lempek
12:21:41 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia MOP 0,5 MPa na dz. nr 468/3, 468/6, 469/2 obr. Rożental oraz dz. nr 504/10, 504/14 i 504/13 obr. Grabowo
(widoczna od 2021-10-08 00:00:00 do 2021-11-08 00:00:00)
Dominika Lempek
12:19:28 Edycja elementu informacja Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów dla Gminy Lubawa i części Gminy Zalewo. Administrator Systemu
11:53:46 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 i przyłącza gazu średniego ciśnienia pe dn 32 mm o ciśnieniu 0,5 MPa na dz. nr 99/1, 121, 65/13, 65/14, 65/22, 65/19 obr. 4 m. Lubawa
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-11-12 00:00:00)
Dominika Lempek
11:44:23 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na dz. nr 321/5 obr. 3 m. Lubawa
(widoczna od 2021-10-12 00:00:00 do 2021-11-12 00:00:00)
Dominika Lempek
08:39:19 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 191/623/21 Sylwia Rękawiecka

Nawigacja między stronami listy informacji