ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:40:49 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 289/872/22 Sylwia Rękawiecka
09:18:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rejestr zabytków archeologicznych Powiatu Iławskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Program opieki nad zabytkami powiatu iławskiego na lata 2021-2024 Administrator Systemu
09:16:49 Edycja elementu załącznik do informacji Rejestr zabytków Powiatu Iławskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Program opieki nad zabytkami powiatu iławskiego na lata 2021-2024 Administrator Systemu
09:14:27 Edycja elementu informacja Program opieki nad zabytkami powiatu iławskiego na lata 2021-2024 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-11-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:50:21 Upublicznienie elementu informacja budowa kontenerowej abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV na terenie zakładu produkcyjnego Animex Foods Sp. z o.o. w Iławie na działce nr 16/34 obręb 7
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00 do 2022-12-03 00:00:00)
Przemysław Gajewski
12:19:19 Upublicznienie elementu informacja III Kwartał Robert Osicki
12:12:37 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 1/2022 Robert Osicki
12:05:12 Upublicznienie elementu informacja budowa sieci wodociągowej obręb Borek na działkach nr 38/5, 44/1, 63, 64, 65 gm. Iława
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00 do 2022-12-03 00:00:00)
Przemysław Gajewski
11:57:02 Upublicznienie elementu informacja budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa na działkach nr 140, 150 obręb Gromoty i nr 261 obręb Mątyki gm. Iława
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00 do 2022-12-03 00:00:00)
Przemysław Gajewski
10:42:53 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 200 o powierzchni 9.0141 ha, położonej w obrębie Trupel, gmina Kisielice, Powiat Iławski
(widoczna od 2022-11-07 00:00:00 do 2023-01-07 00:00:00)
Robert Osicki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony