ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:19 Upublicznienie elementu informacja Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do gazowego kotła co/cw i kuchni gazowej w budynku mieszkalno - handlowym w m. Susz, ul. Piastowska 17A, dz. 90; 88/12; 88/13
(widoczna od 2021-11-12 13:00:00 do 2021-12-12 15:00:00)
Iwona Zaborowska
09:22:41 Upublicznienie elementu informacja Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznej nN na działkach nr 275, 278, 279 obręb 7 w m. Lubawa
(widoczna od 2021-11-04 00:00:00 do 2021-12-04 00:00:00)
Iwona Zaborowska
08:59:24 Edycja elementu informacja Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na dz. nr 187, 197/1, 197/3, 355, 357 obr. Tuszewo gm. Lubawa
(widoczna od 2021-10-20 00:00:00 do 2021-11-20 00:00:00)
Przemysław Gajewski
08:58:48 Edycja elementu informacja Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 154 obr. 3 m. Lubawa
(widoczna od 2021-10-21 00:00:00 do 2021-11-21 00:00:00)
Przemysław Gajewski
08:58:18 Edycja elementu informacja wewnętrzna instalacja gazowa w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Nowa Wieś gm. Iława działka nr 56/2
(widoczna od 2021-10-21 00:00:00 do 2021-11-21 00:00:00)
Przemysław Gajewski

Zmiany z dnia: 2021-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:02:10 Edycja elementu informacja Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz zewnętrznej podziemnej do budynku na dz. nr 78/2 i 79/2 obr. 5 m. Lubawa
(widoczna od 2021-10-19 00:00:00 do 2021-11-19 00:00:00)
Przemysław Gajewski
10:06:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 03 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w msc. Urowo.
(widoczna od 2021-11-10 00:00:00)
Kamila Jacyszyn
09:15:42 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – dz. 160/5 obręb Segnowy, gmina Iława Robert Osicki
09:14:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 101/2, położonej w obrębie nr 5 miasta Lubawa
(widoczna od 2021-11-12 00:00:00 do 2021-12-13 00:00:00)
Robert Osicki

Zmiany z dnia: 2021-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:28:12 Upublicznienie elementu informacja Sesja XXX z 28.10.2021
(widoczna od 2021-11-09 00:00:00)
Aleksandra Łużyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony