ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Badania techniczne pojazdów - stacje kontroli pojazdów, diagności

Wydział Komunikacji

Czyste warstwy, menu, definicje symboli do Ewmapy dla powiatu iławskiego

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym

Wydział Komunikacji

Karty wędkarskie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oddanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy

Wydział Komunikacji

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Pozwolenie na pozyskanie drzewa/drzew do wyrębu zgodnie z inwentaryzacją stanu lasu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wymagane dla podmiotów prowadzących instalację

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

PRAWA JAZDY

Wydział Komunikacji

Procedura postępowania w sprawie wydania pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok, szczątków ludzkich lub szczątków powstałych ze spopielenia zwłok

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Przekazanie działek skarbu Państwa na wniosek osób uprawnionych

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Przyjęcie dokumentacji geologicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (do 31-12-2012r.)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (od 01-01-2013r.)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja egzotycznych zwierząt

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

REJESTRACJA POJAZDU

Wydział Komunikacji

Roboty geodezyjne podlegające zgłoszeniom

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gmin

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Iławie

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wpis zmian danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów

Wydział Geodezji i Nieruchomości

WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH - NOWE, WTÓRNIKI, DODATKOWA

Wydział Komunikacji

Wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego (do dodatku mieszkaniowego)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydział Komunikacji

Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji

Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji

Wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wydział Komunikacji

Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu

Wydział Komunikacji

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wydział Komunikacji

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Wydział Komunikacji

Zaświadczenie iż działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich oraz złóż kopalin

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

Wydział Komunikacji

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB O NABYCIU POJAZDU

Wydział Komunikacji

Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na sieciowe narzędzia połowowe

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Zmiana opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Wydział Geodezji i Nieruchomości