Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2019-09-10 12:46:13

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Piotr Albin

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Telefon kontaktowy

089-649-0734

Sposób załatwienia

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Licencji udziela Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, na pisemny jego wniosek, na czas oznaczony od 2 do 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie licencji,
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowej,
- oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1,
- dokument potwierdzający, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
 

Opłaty

- opłata za wydanie licencji uzależniona jest od okresu na jaki licencja ma być udzielona.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczeńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 12:44:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-10 12:46:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 12:46:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3104 raz(y)