ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wpis zmian danych w ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Ogłoszono dnia: 2009-11-09 10:46:42

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Osoba kontaktowa

Agnieszka Zabłotna

Miejsce załatwienia

 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pok. 116, I piętro

Telefon kontaktowy

89 649-07-36

Adres e-mail

edu@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Wpisu zmian w ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku.
Wpis zmian w ewidencji następuje w drodze decyzji.

Sposób prowadzenia ewidencji klubów sportowych określa rozporządzenie Ministra Sportu
 i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449).
 
Zgodnie z § 8  ust. 1  ww. rozporządzenia  klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni
od dnia zmiany danych dotyczących:  
  1. nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego,
  2. imion i nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
  3. informacji o statucie: dacie jego uchwalenia, dacie zmiany statutu,
  4. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
  5. celu działania,
  6. terenu działania
składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława  

Opłaty

10 zł  pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) - płatna na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Iławie

Wydanie zaświadczenia
Starostwo Powiatowe wydaje zaświadczenie, na żądanie osoby ubiegającej się
 o zaświadczenie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, pobierając opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zabłotna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zabłotna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-09 10:41:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-09 10:46:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 08:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5377 raz(y)