ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH - NOWE, WTÓRNIKI, DODATKOWADrukuj informacjęSprawa: WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH - NOWE, WTÓRNIKI, DODATKOWA

Szczegóły informacji

WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH - NOWE, WTÓRNIKI, DODATKOWA

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2020-05-04 19:23:34

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Telefon kontaktowy

89-649-07-32, 89-649-07-31, 89-649-07-51, 89-649-08-31, 89-649-08-28, 89-649-08-29 , zamiejscowe stanowisko w Lubawie 89 645 37 63

Adres e-mail

komunikacja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

1.  UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC(Y)  REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • oświadczenie o zagubieniu tablic(y),
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)   
   
 Opłaty:  
 
 • 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik dwóch tablic w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motoroweru.
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych" z symbolem Unii Europejskiej
 • Podczas odbioru wtórnika tablic(y) rejestracyjnej należy przedstawić tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
 
 
2.  UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC(Y)  REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU KRADZIEŻY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • oświadczenie o utracie tablic(y),
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)   
   
 Opłaty:  
 • 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik dwóch tablic w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motoroweru.
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych" z symbolem Unii Europejskiej
 • Podczas odbioru wtórnika tablic(y) rejestracyjnej należy przedstawić tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
 
 
3.   UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC(Y)  REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZNISZCZENIA
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • tablice(a) rejestracyjne,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)   
   
 Opłaty:  
 • 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik dwóch tablic w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motoroweru.
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych" z symbolem Unii Europejskiej
 • Podczas odbioru wtórnika tablic(y) rejestracyjnej należy przedstawić tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
 
 
4.   UZYSKANIE TABLIC  REJESTRACYJNYCH  Z  NOWYM  NUMEREM  W  PRZYPADKU  ZAGUBIENIA/ZNISZCZENIA/KRADZIEŻY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa,
w zależności od sytuacji należy dołączyć:
 • tablice rejestracyjne w przypadku zniszczenia,
 • stosowne oświadczenie, złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - w przypadku utraty tablic rejestracjnych,
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu) 
 
Opłaty:  
 • 166,50 zł (opłata komunikacyjna 165,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł) – wymiana tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 126,50 zł (opłata komunikacyjna 125,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł) – wymiana tablicy rejestracyjnej w przypadku motocykla, ciągnika, przyczepy,
 • 116,50 zł (opłata komunikacyjna 115,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł) – wymiana tablicy rejestracyjnej w przypadku motoroweru,
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 • zmiana numerów rejestracyjnych wiąże się z koniecznością wymiany dowodu rejestracyjnego. W związku z tym na okres 30 dni organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na wniosek własciciela (opłata 19 zł) i składa zamówienie na spersonalizowany dowód rejestracyjny do PWPW SA w Warszawie.

Czas realizacji

Niezwłocznie:
- po złożeniu wniosku o wtórnik tablic tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta;
po złożeniu wniosku o tablice z nowym numerem wydaje się pozwolenie czasowe ważne na okres 30 dni oraz nowe tablice rejestracyjne

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczeńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-04 19:23:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Nikczenska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-04 19:23:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 15:15:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony