ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCHDrukuj informacjęSprawa: WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Szczegóły informacji

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2020-04-21 18:15:59

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Telefon kontaktowy

89-649-07-32, 89-649-07-31, 89-649-07-51, 89-649-08-31, 89-649-08-28, 89-649-08-29 , zamiejscowe stanowisko w Lubawie 89 645 37 63

Adres e-mail

komunikacja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Uzyskanie wtórnika dokumentu

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

 
 
1. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)   
 
Opłaty:  
 • 54,50 zł (opłata komunikacyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) –  wydanie nowego dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego
 • 73,50 zł (opłata komunikacyjna 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł) – wydanie  nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego na wniosek
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 Poniżej lin do strony internetowej, na której można sprawdzić status dokumentu – zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie":
 Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. 
 
 
 
2.  UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZNISZCZENIA/ UTRATY/ KRADZIEŻY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, w przypadku jego zniszczenia,
 • stosowne oświadczenie właściciela w przypadku utraty/kradzieży  dowodu rejestracyjnego 
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)    
​Opłaty 
 • 54,50 zł (opłata komunikacyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) –  wydanie nowego dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego
 • 73,50 zł (opłata komunikacyjna 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł) – wydanie  nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego na wniosek
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 Poniżej lin do strony internetowej, na której można sprawdzić status dokumentu – zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie":
 Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. 
 

Czas realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. 
 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna NIkczenska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-21 18:15:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Nikczenska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-21 18:15:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 15:06:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony