ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB O NABYCIU POJAZDUDrukuj informacjęSprawa: ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB O NABYCIU POJAZDU

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB O NABYCIU POJAZDU

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2020-04-03 12:41:40

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Katarzyna Szczepańska, Robert Dumkiewicz, Małgorzata Nowicka, Justyna Aranowicz

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Telefon kontaktowy

89 649 07 32, zam. stanowisko w Lubawie 89 645 37 63

Adres e-mail

komunikacja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się wpisu odpowiedniej  adnotacji na dokumencie potwierdzającym zbycie pojazdu.
Ponadto po zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu odpowiednią informację wprowadza sie do centralnej ewidencji pojazdów.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

 
1.  ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki).
 • kopia dokumentu, na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
 • w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
 Do wglądu:
 • dowód osobisty
Opłaty
 • zawiadomienie o zbyciu jest zwolnione z opłat
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
WAŻNE: Zgodnie z przepisem art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
 
Przepis art. 78 ust. 2 pkt 1 stanowi: "Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu"
 
 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć drogą elektroniczną na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne  lub tez przesłać pocztą tradycyjną
 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu przesłane jako wiadomość e-mail nie zostanie rozpatrzone, gdyz zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie jest to dokument elektroniczny
 • przy zawieraniu / spisywaniu umowy zbycia pojazdu umieścić w tym dokumencie dane, które będą niezbędne przy zgłoszeniu zbycia pojazdu,(tj.  imię i nazwisko lub nazwę firmy,  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość i nazwę państwa, które wydało ten dokument oraz datę i miejsce urodzenia, numer identyfikacyjny REGON w przypadku gdy nabywcą jest osoba prawna,      adres zamieszkania (siedziby)
 
 
 
 
2.  ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O NABYCIU POJAZDU (dotyczy tylko pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej - jest to wniosek o rejestrację pojazdu łącznie z zawiadomieniem o nabyciu pojazdu - wzór wniosku wynikający z rozporządzenia )
 • kopia dokumentu, na podstawie którego dokonano nabycia pojazdu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
 • w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
 Do wglądu:
 • dowód osobisty
   
Opłaty
 • zawiadomienie o nbyciu jest zwolnione z opłat
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
WAŻNE: Zgodnie z przepisem art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
 
Przepis art. 78 ust. 2 pkt 1 stanowi: "Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu"
 
 • zawiadomienie o nabyciu pojazdu można złożyć drogą elektroniczną na stronie:https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne   lub tez przesłać pocztą tradycyjną
 • zawiadomienie o nabyciu pojazdu przesłane jako wiadomość e-mail nie zostanie rozpatrzone, gdyz zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie jest to dokument elektroniczny
 • przy zawieraniu / spisywaniu umowy kupna sprzedaży pojazdu umieścić w tym dokumencie dane, które będą niezbędne przy zgłoszeniu nabycia pojazdu, tj.:  imię i nazwisko lub nazwę firmy,      numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość i nazwę państwa, które wydało ten dokument oraz datę i miejsce urodzenia,        numer identyfikacyjny REGON w przypadku gdy nabywcą jest osoba prawna,      adres zamieszkania (siedziby)
 
 
 
 
 

Tryb odwoławczy

Od zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu nie przysługuje odowłanie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczeńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-03 12:41:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Nikczenska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-03 12:41:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-03 11:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony