ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowęDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Szczegóły informacji

Zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 08:44:33

Termin załatwienia

do 21 dni

Osoba kontaktowa

Roman Klonowski

Miejsce załatwienia

Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) lub sekretariat Starostwa (I piętro, pokój 105)

Telefon kontaktowy

089-649-0773

Adres e-mail

budownictwo@powiat-ilawski.pl

Miejsce odbioru

po odbiór należy zgłosić się w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) pok. 320 nr tel. 089 649-07-73

Wymagane Dokumenty

1) Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
Zgodnie z art. 30 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, należy dołączyć :
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) opis techniczny, zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych,
3) projekt usytuowania obiektu na działce ( mapa z wrysowaną lokalizacją obiektu z określeniem odległości obiektu od granic sąsiednich działek )
4) szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją budowy, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska
6) inne dokumenty wg potrzeb

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

- Wydanie zaświadczenia na podstawie art.1, pkt. 1lit. b ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2.1, pkt. 2 ustawy o         opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)
- organy administracji rządowej i samorządowej zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 8, pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Iławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do ich wykonywania można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ).

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Benedykt Dutka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benedykt Dutka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:46:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 08:44:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10 15:06:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony