ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczyDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Szczegóły informacji

Wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2019-09-10 12:35:17

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Piotr Albin

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Telefon kontaktowy

089-649-0734

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych        w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia                         21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
- spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009,
- w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Organem właściwym w sprawach udzielania , odmowy udzielania, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
Zezwolenia udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, po uiszczeniu opłaty.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia,
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowej,
- dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na każdy następny) zapewniając podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną: rocznym sprawozdaniem finansowym – bilans roczny, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie bankowe, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych,
- oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną,
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia,
- Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a.
- oświadczenie przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie        o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do ww. rozporządzenia.
 

Opłaty

- opłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.).
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczeńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 12:35:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-10 12:35:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 12:35:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony