ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wypis z ewidencji klubów: sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wypis z ewidencji klubów: sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wypis z ewidencji klubów: sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Ogłoszono dnia: 2009-11-09 11:43:21

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

Osoba kontaktowa

Agnieszka Zabłotna

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pok. 116, I piętro

Telefon kontaktowy

89 649-07-36

Adres e-mail

edu@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Sposób prowadzenia ewidencji klubów sportowych określa rozporzadzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449).

Zgodnie z  USTAWĄ z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) wypis z ewidencji  jest zaświadczeniem.

Ewidencja  zawiera następujące zapisy :
1.datę wpisu,
2.numer ewidencyjny,
3.imiona  i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
4.nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego,
5.imiona i nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
6.informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu,
7.dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
8.cel działania,
9.teren działania,
10.datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
11.inne uwagi.

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia - wypisu z  ewidencji (WZÓR NR 6).

Miejsce odbioru

Osobiście  w Wydziale Edukacji, Kultury,i Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a lub listownie.

Opłaty

Opłata skarbowa:  17 zł pobierana zgodnie z Ustawą z dnia  16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. nr 187, poz. 1330)

(płatna na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Iławie)

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Karkut
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-09 11:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-09 11:43:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 08:45:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony