ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzyDrukuj informacjęSprawa: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy

Szczegóły informacji

Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2009-10-20 14:09:41

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Piotr Albin

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, parter budynku

Telefon kontaktowy

89-649-07-34

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, parter budynku

Wymagane Dokumenty

1. Ośrodki szkolenia kierowców
- wniosek,
- oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, oraz że znane są przedsiębiorcy i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Instruktorzy
- wniosek,
- kserokopię prawa jazdy,
- orzeczenie lekarskie,
- orzeczenie psychologiczne,
- zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu,
- zaświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu wolności seksualnej i obyczajności.

Opłaty

1. Ośrodki szkolenia kierowców
- wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł.
2. Instruktorzy
- wysokość opłaty za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50 zł.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 661).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Albin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 12:34:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 14:09:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 13:06:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony