ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Badania techniczne pojazdów - stacje kontroli pojazdów, diagnościDrukuj informacjęSprawa: Badania techniczne pojazdów - stacje kontroli pojazdów, diagności

Szczegóły informacji

Badania techniczne pojazdów - stacje kontroli pojazdów, diagności

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2009-10-20 14:09:42

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Piotr Albin

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji,

Telefon kontaktowy

89-649-07-34

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Stacje kontroli pojazdów
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Wpis ten dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy, na czas nieoznaczony.
2. Diagności
Badania techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta. Uprawnienia diagnosty na wniosek zainteresowanego wydaje Starosta właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania, na czas nieokreślony.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji,

Wymagane Dokumenty

1. Stacje kontroli pojazdów
- wniosek,
- oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, oraz że znane są przedsiębiorcy i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.
2. Diagności
-         Wniosek,
-         dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
-         dokument potwierdzający posiadanie wymaganej praktyki,
-         dokumenty potwierdzające odbycie wymaganego szkolenia,
-         dokument potwierdzający zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłaty

1. Stacje kontroli pojazdów
- za wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten wpis pobiera się opłatę w wysokości 412 zł.
2. Diagności
- za wydanie uprawnień diagnosty pobiera się opłatę w wysokości 48 zł.
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1044).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności  gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów ( Dz. U. Nr 223, poz. 2264).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych ( Dz. U. poz. 1836).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Albin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 12:27:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 14:09:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 12:59:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony