ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronieDrukuj informacjęSprawa: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Szczegóły informacji

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2009-10-20 10:28:17

Termin załatwienia

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, a ze względu na stopień skomplikowania sprawy w terminie do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Kamilla Jacyszyn-Łachańska

Miejsce załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115.

Telefon kontaktowy

89 649-07-81

Adres e-mail

kamila.jacyszyn@powiat-ilawski.pl

Miejsce odbioru

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pok. nr 304.

Wymagane Dokumenty

Wniosek wypełniony rzetelnie, powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania (siedziby firmy), ewentualnie nazwę firmy oraz dokładne wskazanie informacji, którą chce się uzyskać (wzór wniosku).

Czas realizacji

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
od dnia otrzymania wniosku, a ze względu na stopień skomplikowania sprawy w terminie do 2 miesięcy.

Opłaty

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. 2010 r. Nr 215 poz. 1415 ze zm.) opłaty pobierane są za wyszukiwanie, przekształcanie informacji,  sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.
Wysokość opłat:
 1. za wyszukiwanie informacji:
 • 5 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów,
 • 5 zł + dodatkowa opłata [opłata dodatkowa = 5 zł x (liczba dodatkowych dokumentów) x (współczynnik różnicujący 0,1], jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów,
 1. za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów 0,10 zł za każdą stronę,
 2. za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4, w formie wydruku lub kserokopii:
 • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej
 • 1,5 zł za stronę kopii kolorowej,
 1. za sporządzanie kopii dokumentów w formacie pobiera się opłaty w wysokości:
 1. A3:
- za stronę kopii czarno-białej 0,30 zł
- za stronę kopii kolorowej 3
 1. A2:
- za stronę kopii czarno-białej 0,60 zł
- za stronę kopii kolorowej 6 zł
 1. A1:
- za stronę kopii czarno-białej 1,20 zł
- za stronę kopii kolorowej 12 zł
 1. A0:
- za stronę kopii czarno-białej 2,40 zł
- za stronę kopii kolorowej 24 zł,
 
 
 1. za udostępnienia informacji w formie elektronicznej 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD,
 2. za udostępnienie informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa wyżej, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika – po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego, 
 3. za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej
  w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne,
  za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
 

Tryb odwoławczy

Na decyzje w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie lub umorzenia postępowania w sprawie o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji
  o środowisku (Dz. U. 2010 r. Nr 215 poz. 1415 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rozalia Bytner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamilla Jacyszyn-Łachańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 10:25:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 10:28:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 10:41:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony