ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemuDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 08:44:31

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Roman Klonowski

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105)

Telefon kontaktowy

089-649-0773

Adres e-mail

budownictwo@powiat-ilawski.pl

Miejsce odbioru

odbiór w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji, pok. 320 nr tel. 089 649 07 73.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
1. Oświadczenie, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, w którym zamieszcza się:
1) nazwę, lub imię i nazwisko, oraz adres inwestora,
2) nazwę i miejsce lokalizacji obiektu,
3) procentowy udział infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu,
4) datę i podpis.
2. Kserokopię pozwolenia na budowę.

Czas realizacji

7 dni

Opłaty

Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2.1, pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)

Podstawa prawna

- art. 217 § 1, § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071),
- § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług (Dz.U. z 1999 r Nr 109 poz. 1250).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Benedykt Dutka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benedykt Dutka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 08:39:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 08:44:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 11:19:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony