ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokaluDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 08:44:32

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Roman Klonowski

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105)

Telefon kontaktowy

089-649-0773

Adres e-mail

budownictwo@powiat-ilawski.pl

Miejsce odbioru

odbiór w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji, pok. 320 nr tel. 089 649 07 73.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal mieszkalny / inny niż mieszkalny, datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu należy dołączyć:
- inwentaryzację uproszczoną lokalu z opisem, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
- szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie.

Czas realizacji

7 dni

Opłaty

- Wydanie zaświadczenia na podstawie art.1, pkt. 1lit. b ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2.1, pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)
- organy administracji rządowej i samorządowej zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 8, pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636 z 2006 r.)

Podstawa prawna

- art. 217 § 1, § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071),
- art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 80, poz. 903).
Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym, w formie pisemnej, poinformować Starostę Iławskiego oraz podać przyczyny, z powodu, których  nie przeprowadzono zbiórki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Benedykt Dutka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benedykt Dutka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 08:33:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 08:44:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-25 11:22:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony