ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Procedura postępowania w sprawie wydania pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok, szczątków ludzkich lub szczątków powstałych ze spopielenia zwłokDrukuj informacjęSprawa: Procedura postępowania w sprawie wydania pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok, szczątków ludzkich lub szczątków powstałych ze spopielenia zwłok

Szczegóły informacji

Procedura postępowania w sprawie wydania pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok, szczątków ludzkich lub szczątków powstałych ze spopielenia zwłok

Wydział: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Ogłoszono dnia: 2009-10-08 14:22:40

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Natalia Rohde

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa, pok. nr 112, I piętro

Telefon kontaktowy

89 649-08-38

Adres e-mail

organizacje@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

1. Starosta występuje do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie, w drodze postanowienia, opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich. Postanowienie państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje niezwłocznie. Zezwolenie Starosta wydaje w formie decyzji administracyjnej.
2. Jeżeli śmierć nastąpiła na skutek choroby zakaźnej, to zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zezwolenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich nie może być wydane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. W związku z powyższym zostanie wydana decyzja rozstrzygająca wniosek w sposób negatywny.

Miejsce odbioru

Siedziba Urzędu

Wymagane Dokumenty

Wniosek kierowany do Starosty Powiatu Iławskiego powinien zawierać następujące informacje:

- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz seria i numer dokumentu tożsamości,
- stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą,
- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
- datę i miejsce zgonu,
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- nazwa i adres firmy, która będzie zajmować się przewozem zwłok do Polski,
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
- miejsce pochówku,
- oświadczenie, że zwłoki będą pochowane bez otwierania trumny.

Do wniosku należy dołączyć:

- akt zgonu (jeśli jest taka możliwość). W akcie zgonu musi być podana przyczyna zgonu. W przypadku braku aktu zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy określający przyczynę zgonu lub wykluczający jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną /dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/,
- zgodę administratora cmentarza na pochówek,

- oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok o pokryciu wszelkich kosztów związanych z pogrzebem i przewozem zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do Polski.

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Zwolnienie z opłat na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo/upoważnienie w kwocie 17 zł. Przelew na rachunek nr 48 1600 1462 1016 7954 7000 0101

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Iławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok ludzkich, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-08 14:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-08 14:22:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Rohde
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15 10:23:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony