ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntówDrukuj informacjęSprawa: Wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów

Szczegóły informacji

Wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2009-10-15 08:59:58

Termin załatwienia

Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

Osoba kontaktowa

patrz miejsce załatwienia

Miejsce załatwienia

Mapy ewidencyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów:
- Miasto Iława, Miasto Lubawa - Marta Maciak, pok. nr 317, tel. 089-649-0764, email: marta.maciak[at]powiat-ilawski.pl
- Miasto I Gmina Susz, Miasto i Gmina Kisielice - Anna Zielińska, pok. nr 316, tel. 089-649-0728, email: anna.zielinska[at]powiat-ilawski.pl
- Gmina Iława - Hanna Zabłotna, pok. nr 315, tel. 089-649-0762, email: hanna.zablotna[at]powiat-ilawski.pl
- Miasto i Gmina Zalewo, Gmina Lubawa - Małgorzata Cichocka, pok. nr 315, tel. 089-649-0761, email: malgorzata.cichocka[at]powiat-ilawski.pl

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych.
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych;
2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych;
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej;
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.
O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków;
4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych;
5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

Miejsce odbioru

jw.

Wymagane Dokumenty

jw.

Czas realizacji

Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Opłaty

BRAK

Tryb odwoławczy

Na czynności przysługuje stronie skarga lub odwołanie od decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 542 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kabat
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kabat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 22:56:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-15 08:59:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11 12:36:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony