ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zmiana opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegoDrukuj informacjęSprawa: Zmiana opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Szczegóły informacji

Zmiana opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 15:14:38

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca

Osoba kontaktowa

Piotr Kozłowski

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 323

Telefon kontaktowy

089-649-0759

Adres e-mail

geodezja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Uiszczenie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na użytkownika wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.
Wysokość dotychczasowej opłaty powinna zostać wypowiedziana do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 323

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek
2. Operat szacunkowy

Czas realizacji

 W ciągu miesiąca

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) wniosek i załączniki są zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Użytkownik wieczysty, może w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek do Kolegium składa się w dwóch egzemplarzach i podlega on opłacie skarbowej. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu. Od orzeczenia Kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

Podstawa prawna

Art. 73-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kabat
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kabat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 15:13:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 15:14:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28 12:15:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony