ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntówDrukuj informacjęSprawa: Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Szczegóły informacji

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 15:14:40

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca licząc od daty złożenia przez klasyfikatora operatu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Osoba kontaktowa

Benedykta Błażejczyk

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 315

Telefon kontaktowy

089-649-0761

Adres e-mail

geodezja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań Starosty, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa
i obowiązuje nadal. W przypadku, gdy następuje trwała zmiana profilu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela, jak: scalenie
i wymiana gruntów, rekultywacje, planowe zalesienia, klęski żywiołowe, itp. – wówczas zmiana klasyfikacji dokonywana jest na koszt Państwa. W innych uzasadnionych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych lub sprawdzenie klasyfikacji dla terenów przeznaczonych do produkcji rolnej załatwiane są odpłatnie. Sposób załatwienia sprawy – wykonanie klasyfikacji gruntów zainteresowany zleca klasyfikatorowi gruntów, który posiada uprawnienia i jest upoważniony do wykonania tych prac. Po wykonaniu prac związanych z klasyfikacją gruntów, inspektor przekazuje operat techniczny do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Iławie. Starosta Iławski wydaje decyzję zatwierdzającą klasyfikacje gruntów. Po uprawomocnieniu decyzji, zmiana zostaje wprowadzona do ewidencji gruntów i budynków.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 315

Czas realizacji

W ciągu miesiąca licząc od daty złożenia przez klasyfikatora operatu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej – 10 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna

1. Art.20 ust.3 oraz art.22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z póź. zm.)
2. § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz.U.2012 r. poz.1246)
3. §104 i § 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013 r. poz.267 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kabat
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kabat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 14:59:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 15:14:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-25 12:02:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony