ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przekazanie działek skarbu Państwa na wniosek osób uprawnionychDrukuj informacjęSprawa: Przekazanie działek skarbu Państwa na wniosek osób uprawnionych

Szczegóły informacji

Przekazanie działek skarbu Państwa na wniosek osób uprawnionych

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 15:14:41

Termin załatwienia

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Jacek Mówiński

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 323

Telefon kontaktowy

89 649-07-63

Adres e-mail

jacek.mowinski@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

1. Zwrot działek dożywotniego użytkowania dokonywany jest na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki lub zstępnej osoby uprawnionej, która po śmierci tej osoby faktycznie włada działką. Zwrot działki niezbędnej do korzystania z budynku przysługuje również osobie, która ma prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.
2. Zwrot działki siedliskowej niezbędnej do korzystania z budynków przysługuje właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r. W przypadku śmierci właściciela z wnioskiem o zwrot mogą wystąpić spadkobiercy ustanowieni postępowaniem sądowym.
Złożony wniosek poddawany jest analizie przedmiotowości, a następnie właściwości organu i dalej kompletności pod względem formalnym (jeżeli występują braki formalne, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, nieusunięcie w terminie braków formalnych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, usunięcie braków skutkuje ponowną analizą). Po stwierdzeniu kompletności wniosku zostaje wydana decyzja, zaś po jej uprawomocnieniu zostaje złożony wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie o ujawnienie prawa własności do przedmiotowej działki na rzecz wnioskodawców.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 323

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o nieodpłatne przyznanie własności nieruchomości.
2. Decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
3. W przypadku zstępnych osób uprawnionych - przeprowadzone postępowanie spadkowe.
4. Kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy.

Czas realizacji

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) wniosek i załączniki są zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Iławskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. Art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 704 z późn. zm.).
2. Art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kabat
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kabat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 14:55:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 15:14:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-24 12:11:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony