ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Oddanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarządDrukuj informacjęSprawa: Oddanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Szczegóły informacji

Oddanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 15:14:42

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca

Osoba kontaktowa

Piotr Kozłowski

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 323

Telefon kontaktowy

89 649-0759

Adres e-mail

geodezja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Trwały zarząd jest formą władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna (państwowa lub samorządowa nie posiadająca osobowości prawnej).
Trwały zarząd ustanawia się na czas oznaczony lub nie oznaczony w drodze decyzji.
Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
pok. 323

Wymagane Dokumenty

wniosek

Czas realizacji

W ciągu miesiąca

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z poźn. zm.) wniosek i załączniki są zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanych przez Starostę w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przysługuje stronie odwołanie do Wojewody, a od decyzji wydawanych przez Zarząd Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Iławskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 43 – 50 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kabat
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kabat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 14:44:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 15:14:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28 12:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony