ˆ

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie

Szczegóły informacji

Kontrole

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 10:50:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrole w 2011 roku

1) 09- 13.05.2011 r. i 17.06.2011 r. - audyt wewnętrzny nt. wydatki bieżące. Audyt przeprowadziła p. Grażyna Leppert- audytor wewnętrzny Biura Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie.
2) 09.06.2011 r. - kontrola sanitarna przeprowadzona przez Warmińsko- Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. 
3) 21– 24.06.2011 r.  – kontrola zadania pn.” sporządzanie sprawozdań budżetowych: RB-50 tj. kwartalnych sprawozdaniach o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”. Kontrolę przeprowadziła Pani Agnieszka Maśka – Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli  Starostwa Powiatowego w Iławie.
4) 18- 20.10.2011 r.- kontrola kompleksowa: „ Ocena działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie”. Kontrolę przeprowadziły:
Ewa Kussy- główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie- zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu, Urszula Fabiańska - główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie- zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu.

Kontrole w 2012 roku 

                                                             
1.  18–19.06.2012r- kontrola problemowa zadania pn.” dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej”. Kontrolę przeprowadziła Pani Agnieszka Maśka – Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli  Starostwa Powiatowego w Iławie.
2.  18.07.2012r.-  kontrola sanitarna przeprowadzona przez Warmińsko- Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Kontrolę przeprowadziła Barbara Czerwińska –  st. asystent  WSSE.
3.   13.12.2012r. i 27.12.2012r.- audyt wewnętrzny pn. „Księgowość, sprawozdawczość oraz obieg i kontrola dokumentów finansowo- księgowych”. Audyt przeprowadziła p. Grażyna Leppert- audytor wewnętrzny Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie.

Kontrole w 2013 roku


1. 03.07.2013 r. -  kontrola sanitarna przeprowadzona przez Warmińsko- Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Kontrolę przeprowadziła Barbara Czerwińska –  st. asystent  WSSE.
2. 25.09.2013 r. - audyt wewnętrzny pn. „Wydatki bieżące- czynności sprawdzające audytu wewnętrznego do zadania audytowego: 2/2011”. Audyt przeprowadziła p. Grażyna Leppert- audytor wewnętrzny Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie.
3. 14.11.2013 r. - kontrola merytoryczna przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Kontrolę przeprowadziła p. Joanna Mazurkiewicz- Starszy Specjalista Pracy Socjalnej- Koordynator.
4. 21-22.11.2013r. - kontrola zadania pn.” Ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków”. Kontrolę przeprowadziła Pani Agnieszka Maśka – Inspektor  Biura Audytu i Kontroli  Starostwa Powiatowego w Iławie.

 Kontrole w 2014 roku

1.    10.03.2014 - 14.03.2014 r. - audyt wewnętrzny pn. „ Fundusz płac”. Audyt przeprowadziła p. Grażyna Leppert- audytor wewnętrzny Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie.
2.    23.06.2014 r. -  kontrola sanitarna przeprowadzona przez Warmińsko- Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Kontrolę przeprowadziła Barbara Czerwińska –  st. asystent  WSSE
3.    14.10.2014 r. - 27.10.2014 r.- kontrola przeprowadzona przez p. Marzenę Kowalską- inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Wydział Kontroli Płatników Składek. Zakres kontroli obejmował :
 -prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
-prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
4.    17.11.2014 r.- 20.11.2014 r. - kontrola kompleksowa: „Ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi, za okres od 1 stycznia 2013r. do dnia zakończenia kontroli”. Kontrolę przeprowadziły:
1. Ewa Kussy- główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie- zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu,
2. Danuta Duber- główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie- zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szafryna - Żęgota
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Szafryna - Żęgota
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 10:47:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 10:50:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-26 12:56:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1683 raz(y)