ˆ

Wydział Budżetu i Finansów

Szczegóły informacji

Stanowiska Wydziału

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-22 08:49:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

pok. 110, I piętro, tel. (89) 649-07-41;
- Opracowywanie projektów budżetu powiatu oraz analiza jego wykonania
- Księgowość finansowa

pok. 106, I piętro, tel. (89) 649-07-44;
- Kompletowanie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
- Księgowość finansowa
- Sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków
 
pok. 106, I piętro, tel. (89) 649-07-44;
- Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego  
- Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń
- Rozliczanie refundacji wynagrodzeń z PUP w Iławie  
 
  pok. 106, tel. 089 649-07-43;
- Windykacja należności Skarbu Państwa
- Księgowość finansowa

pok. 110, tel. (89) 649-07-14;
- Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- Księgowość finansowa
- Ewidencja księgowa środków z funduszy unijnych
- Rozliczanie środków kół łowieckich

KASA, tel. (89) 649-07-46;
- przyjmowanie  gotówki do kasy,
- wypłacanie delegacji ,diet , ryczałtów i innych rachunków,
- przyjmowanie gotówki z tytułu dochodów Skarbu Państwa i dochodów budżetu powiatu,
- odprowadzanie pobranej gotówki z tytułu  dochodów do banku,
- sporządzanie raportów kasowych dotyczących : budżetu , funduszu geodezji i gospodarki gruntami, funduszu ochrony środowiska, itp.
- sporządzanie wykazów wpłat gotówkowych z podziałem dla osób fizycznych  i osób prawnych,
- rozliczanie kart drogowych i emisji spalin sporządzanie sprawozdań,
- przekazywanie kontrahentom płatności za zakupy i usługi ,
- rozliczanie delegacji.
- załatwianie innych spraw zleconych przez przełożonego.
 
pok. 106, tel. (89) 649-07-43;
- Przekazywanie należności za zalesianie
- Księgowość finansowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-22 08:48:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-22 08:49:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wnuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26 15:10:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4543 raz(y)