ˆ

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Szczegóły informacji

Stanowiska Wydziału

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-22 08:48:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


pok. 120, I piętro, tel. (89) 649-07-16;
-    całość spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów
-    prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli
-    nadzór nad naborem do I klas szkół ponadpodstawowych
-    analiza wyników egzaminów zawodowych
-    prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem: Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, w tym przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

pok. 120, I piętro, tel. (89) 649-07-37;
-    ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
-    nadzór nad gromadzeniem danych Systemu Informacji Oświatowej
-    przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego z uwzględnieniem działań  podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi  oraz o  wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  kuratora oświaty
-    prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem: Zespołu Szkół
im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej  w Suszu i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie, w tym przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
 
pok. 116, I piętro, tel. (89) 649-07-36;
-    ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej
-    przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania nagród w dziedzinie kultury i sportu
-    ewidencja stowarzyszeń zwykłych
-    przeprowadzanie otwartych konkursów ofert ze sfer pożytku publicznego
-    prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Lubawie, w tym przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
 
pok. 116, I piętro, tel. (89) 649-07-39;
-    naliczanie wysokości subwencji oświatowej na dany rok budżetowy
-    naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych
-    opracowywanie wniosków o środki finansowe z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na zadania oświatowe
-    prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli
-    prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, w tym przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
 
pok. 116, I piętro, tel. (89) 649-07-39;
-    prowadzenie całości spraw związanych z kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
-    prowadzenie całości spraw związanych z kształceniem specjalnym, w tym kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
-    sprawy związane z objęciem dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju
-    prowadzenie spraw związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego
-    prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem: Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, w tym przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
 
pok. 118, I piętro tel. 89 649-07-21
e-mail:
-    prowadzenie spraw związanych z promocją powiatu
 
pok. 119, I piętro tel. 89 649-07-06
e-mail:
-    prowadzenie spraw związanych z promocją powiatu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Motylińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-22 08:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-22 08:48:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07 11:30:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5555 raz(y)