ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - dz. 281/2, obręb Rudzienice, gmina Iława

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-26 10:15:00 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyw trybie bezprzetargowym 
 
Starosta Powiatu Iławskiego,
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Zarządzenia Nr 138 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej:
1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:Działka Nr 281/2, obręb Rudzienice, Gmina Iława, Księga wieczysta Nr EL1I/00047239/2,
2.    Powierzchnia całej nieruchomości:   0,0345 ha,
3.    Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę Nr 281/2   o powierzchni 0,0345 ha, położoną w obrębie Rudzienice, gmina Iława. Działka stanowi rów melioracji szczegółowej, porośnięty drzewami i krzewami, miejscami teren płaski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej oraz sieci infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna), ma kształt zbliżony do prostokąta. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest w całości jako rów melioracyjny.
4.   Przeznaczenie nieruchomości: teren objęty działką Nr 281/2, położoną w obrębie Rudzienice, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gmina Iława, oznaczony jest symbolem M2 - opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa jednorodzinna.
5.   Cena nieruchomości wynosi: 10800,- zł + 23% VAT = 13284,- zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 00/100).
6.   Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem 145/2, położonej w obrębie Rudzienice, gmina Iława, w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
7.   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku do dnia 10 lipca 2017 roku.Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-63.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Mówiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Mówiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-26 10:14:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-26 10:15:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26 10:15:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1257 raz(y)