ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wyniki konsultacji uchwala RPI w spr. pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcacym sie na kierunku lekarskim

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-27 12:15:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 EKSP.0022.28.5.2015                                      Iława, 22.10.2015r.


WYNIK

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę  w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.
   
W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 50/222/15 z dnia 6 października 2015 r. przekazał do konsultacji projekt „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie  pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.”
    W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji.
    Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 15 do 21 października 2015 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. 
Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.
    W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.”

    Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/279/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur. Nr 193, poz. 2473, ze zmianami), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Julianna Durczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julianna Durczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-27 12:15:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Gerych
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-27 12:15:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-20 10:38:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1069 raz(y)