ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-13 14:16:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 51/231/15 z dnia 13 października 2015 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2016.
1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2016.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji – 21 października 2015 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
4. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Sugestie proszę składać pisemnie, faxem na numer 89/649 08 38 lub drogą elektroniczną na adres: .
5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.

Projekt Uchwały do pobrania.

Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Iwona Sadowska (pok. 112) tel. 89/649 08 38.

Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Polański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-13 14:16:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Polak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-13 14:16:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-13 14:16:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
962 raz(y)