Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kontrole

Szczegóły informacji

Kontrole 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-08 13:43:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Iławie
Lp.  Kontrolujący  Przedmiot kontroli  Termin kontroli

od - do
 Zakończenie
1 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko - Mazurskiego ,,Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (pzgik), w szczególności przyjmowania do zasobu opracowania będącego przedmiotem kontroli"
03-28.02.2014r.  Protokół
z kontroli
2 Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ,,Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 marca 2011 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27.06.2011 r." 07.02.2014r. Wystąpienie pokontrolne
3
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie
 ,,Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie"
20.02.2014r. Wystąpienie pokontrolne
4 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  ,,Kontrola wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego" 08.04.2014r.  Protokół
z kontroli
 5 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ,,Kontrola dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec - Bądze - Jerzwałd - dr. woj. Nr 521 (Iława) w miejscowości Siemiany"  28.04.2014r. Wystąpienie pokontrolne
6 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ,,Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej"  12-31.05.2014r.  Protokół
z kontroli
7 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  ,,Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Powiecie Iławskim"  14.05.2014r.-23.06.2014r.   Protokół
z kontroli
8 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  ,,Kontrola kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Iławie w przedmiocie realizacji przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"  28-30.05.2014r.   Protokół
z kontroli
9 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ,,Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 r." 16.06.-03.07.2014r. Wystąpienie pokontrolne
10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,,Realizacja zadań wynikających z umów w sprawie dofinansowania robót budowlanych dot. obiektów służących rehabilitacji, na które decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazane zostało dofinansowanie ze środków PFRON" 23.07.2014r. Protokół
z kontroli
11 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Olsztynie
,,Kontrola doraźna dot. prawidłowości przyjęcia zgłoszenia z dn. 02.04.2014r. dot. montażu masztu wraz z osprzetem stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku usytuowanego na działce nr 195, obr. 10 Iława, przy ul. Jana Sobieskiego 43 w Iławie" 25.11.2014r.  

Akapit nr 2 - brak tytułu

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Powiecie Iławskim (jednostki organizacyjne)
Lp.  Kontrolujący  Przedmiot kontroli  Termin kontroli

od - do
 Zakończenie
1
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
,,Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie" 20.02.2014r.  Wystapienie pokontrolne
2 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ,,Rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec - Bądze - Jerzwałd - dr. woj. Nr 521 (Iława) w miejscowości Siemiany - rok 2013" 28.04.2014r. Wystapienie pokontrolne
3 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ,,Ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi za 2013 rok" 17-20.11.2014r. Protokół
z kontroli

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Rygielski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rabczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-08 12:33:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-08 13:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-08 13:37:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3110 raz(y)