Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych – dla osób składających petycje

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-26 11:51:50 przez Robert Osicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
– dla osób składających petycje
 
1. Administratorem danych osobowych w zależności od organu, do którego jest składana petycja jest: Starosta Powiatu Iławskiego, Rada Powiatu Iławskiego, Zarząd Powiatu Iławskiego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub drogą e-mailową pod adresem: .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: lub tel. 89 649-07-88.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia, rozpatrzenia i podjęcia decyzji związanej ze złożoną petycją – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa lub udzieloną zgodą,
c) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie spowoduje brak możliwości rozpatrzenia petycji.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Budzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-26 11:51:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Osicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-26 11:51:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26 14:03:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)