ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą - Wydział Budżetu i Finansów - KASA

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 22:22:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00, email: zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi rejestr przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pani Alicja Wiśniewska, e-mail: , tel. 89 649-08-17.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpłaty i wydania dowodu wpłaty.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych.
7. Podanie danych jest niezbędne do dokonania wpłaty i wystawienia dowodu wpłaty. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dokonanie wpłaty a w konsekwencji niemożliwe będzie wydanie prawa jazdy, rejestracja lub wyrejestrowanie pojazdu, wydanie zaświadczeń, decyzji w poszczególnych Wydziałach Urzędu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w zależności od załatwianej sprawy, przez 10 lat lub wieczyście.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-24 22:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-24 22:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21 14:18:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1200 raz(y)