ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 22:20:04 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00, email: zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi rejestr przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administrator prowadzi rejestr operacji przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
- imię i nazwisko,   
- data i miejsce urodzenia,
 - adres zamieszkania lub pobytu,- numer ewidencyjny PESEL,
 - miejsce pracy, zawód, wykształcenie,- nauczane przedmioty, specjalność,uczelnia,
2. Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pani Alicja Wiśniewska, e-mail: , tel. 89 649-08-17.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie systemu informacji oświatowej,
 • ewidencji szkół i placówek oświatowych oraz organizacji edukacji na poziomie ponadpodstawowym
  oraz specjalnym, w tym konkursy na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
 • pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz powiatowym jednostkom oświatowym.  
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zależności od załatwianej sprawy, jest: ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze.
7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Iławskiego.
8. Podanie danych jest niezbędne do:
 • dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie systemu informacji oświatowej,
 • ewidencji szkół i placówek oświatowych oraz organizacji edukacji na poziomie ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w tym konkursy na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
 • pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja ww. zadań
 
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w zależności od załatwianej sprawy, przez 5 lat, 50 lat lub wieczyście.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-24 22:20:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-24 22:20:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21 14:18:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3052 raz(y)